expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Persuitnodiging

MEDEDELING VOOR DE REDACTIE

Vrijdag 26 maart vindt om 13.15 uur in de Frits van der Poelzaal in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag de ondertekening plaats van het contract voor bovenregionaal vervoer van gehandicapten dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgesloten met een vervoersbedrijf.
Dit contract zal door minister De Vries worden ondertekend. U bent hierbij van harte welkom.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Korrie Louwes, tel. 070 - 333 55 10.

25 mrt 99 12:10

Deel: ' Contract bovenregionaal vervoer gehandicapten '
Lees ook