Gemeente Haarlem

Contract tussen gemeente Haarlem en Woningbeheer NV

NIEUWE AANPAK VAN WONEN BOVEN WINKELS

Op woensdag 5 september 2001 tekenen wethouder Jan Haverkort en de algemeen directeur van Woningbeheer NV, Lambert Roos, een contract voor een eerste project Wonen boven Winkels nieuwe stijl in de Haarlemse binnenstad. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder in februari 2001 besloten Woningbeheer NV uit Den Haag te benaderen als een externe ontwikkelaar die de verdere planvorming en het overleg met de eigenaren op zich neemt voor het project Wonen boven Winkels. Een van de redenen om te kiezen voor Woningbeheer was de ervaring van deze NV op het gebied van planvorming met individuele eigenaren in Den Haag.

In het contract staat hoe Woningbeheer tot de selectie van het proefcluster, de benadering van de eigenaren en een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van dat cluster denkt te komen. Bij succes willen zij in een vervolgfase met de eigenaren tot opzet van een ontwikkelingsmaatschappij komen en hiervoor zonodig ook zelf bezit verwerven en risico dragen. De gemeente krijgt een regisserende rol, Woningbeheer onderhoudt in eerste instantie de contacten naar buiten.

Vanaf 1994 heeft de gemeente Haarlem een beleid om Wonen boven Winkels te stimuleren, voor een ook 's avonds levendige en veilige binnenstad. Met een individuele actieve benadering van eigenaren zijn inmiddels 175 woningen gerealiseerd. In vergelijking met andere steden is dit een zeer behoorlijk resultaat. De gemeente handhaaft voorlopig de huidige (individueel gerichte) subsidieregeling voor Wonen boven Winkels. In de dure winkelstraten zoals de Grote Houtstraat blijft het resultaat echter achter, met name omdat hier de entree verdwenen is ten behoeve van meer etalageruimte. Een meer gezamenlijke aanpak van eigenaren is nodig om tot planvorming te komen. Te denken valt hierbij aan gezamenlijke entrees vanaf de achterzijde, waarvoor de vestiging van erfdienstbaarheden en dergelijke nodig zijn. Deze gezamenlijke aanpak komt echter niet spontaan tot stand. Eigenaren zijn uit de aard van hun zaak meer gericht op de exploitatie van hun winkel.

Woningbeheer NV

Woningbeheer NV is een bedrijf dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van het wonen, werken en leven in de stad. Zij pakt via een integrale aanpak de problemen gebiedsgewijs aan, waarbij zij samenwerkt met locale partners, waaronder uiteraard de eigenaren van panden. Als dit nodig is, koopt, verkoopt, verhuurt, verbetert en ontwikkelt Woningbeheer NV woningen en bedrijfspanden. Eigenaren van panden worden gestimuleerd onderhoud hieraan te verrichten. Concrete voorbeelden van projecten zijn het realiseren van woningen boven winkels, het samenvoegen van woningen en de herstructurering van winkelgebieden.

Deel: ' Contract tussen gemeente Haarlem en Woningbeheer NV '
Lees ook