Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol en GTI Installatietechniek Noordwest sluiten contract voor levering warmtecentrale

Schiphol, 23 september 1999 - Amsterdam Airport Schiphol en GTI Installatietechniek Noordwest hebben een contract gesloten voor de levering van een warmtecentrale op het dak van de terminal. Deze nieuwe warmtecentrale zorgt in de winter voor de verwarming - en in de zomer voor koeling - van Schiphol Plaza, aankomst- en vertrekhallen 1 en 2, Lounge Centraal, het bemanningencentrum en het kantoorgebouw Skyport. De nieuwe warmtecentrale is nodig, omdat met de uitbreiding van Lounge Centraal en het bemanningencentrum een grotere ruimte verwarmd en gekoeld moet worden.

Amsterdam Airport Schiphol heeft er niet voor gekozen om de bestaande installatie uit te breiden, maar om deze geheel te vervangen door een warmtecentrale die veel beter is voor het milieu. Met de nieuwe warmtecentrale zal het energieverbruik in de terminal en de uitstoot van zuurequivalenten en CO2 fors afnemen. Met de aanschaf van de nieuwe centrale geeft Amsterdam Airport Schiphol verder invulling aan haar streven om ondanks de groei van het aantal pasagiers en de faciliteiten op de luchthaven het energieverbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen.

De nieuwe centrale wordt eind 1999 in gebruik genomen voor verwarming gedurende de winter. De koeling zal voor de zomer van 2000 gereed zijn. De nieuwe centrale komt op dezelfde plaats te staan - op het dak van terminal 1 en 2 - en zal de taken van de oude centrale overnemen zonder dat de verwarming in de terminal stagneert.

De centrale kost ruim 13 miljoen gulden en wordt geleverd door GTI Installatietechniek Noordwest B.V. uit Amsterdam. Ook de infrastructuur, zoals pompen en wisselaars, om de warmte en de koude in de terminal en Schiphol Plaza te verspreiden, wordt voor de zomer van 2000 aangepast. Met het totale project, inclusief de aanpassingen van de infrastructuur, is voor Amsterdam Airport Schiphol een bedrag van ongeveer 25 miljoen gulden gemoeid.

Beter voor het milieu
De bestaande installatie bestaat uit ketels die gestookt worden op aardgas en uit elektrische koelmachines. De nieuwe warmtecentrale zal bestaan uit een combinatie van warmtekracht-installaties, koelmachines en ketels. De nieuwe ketels zullen alleen tijdens koude periodes gebruikt worden wanneer de warmtekracht-installaties niet voldoende warmte kunnen leveren.

Doorslaggevend bij de keuze voor de nieuwe centrale is de vermindering van luchtverontreiniging. De uitstoot van zuurequivalenten kan verminderen met circa 40% ten opzichte van de huidige installatie, terwijl de reductie van uitstoot van CO2 op kan lopen tot ongeveer 30%. Met de nieuwe warmtecentrale zal bovendien een besparing van circa 25% op het energieverbruik gerealiseerd worden. Bovendien wekt de centrale elektriciteit op als bijprodukt. Door deze elektriciteit direct te gebruiken voor de voorzieningen in de terminal, wordt nog eens een besparing op het energievebruik van circa 20% bereikt.

Duurzaam In 1998 werd op de gehele luchthaven 265 miljoen kilowattuur elektriciteit en 37 miljoen m3 aardgas verbruikt. Zelf verbruikte de luchthaven voor haar eigen terreinen, gebouwen en kantoren 122,5 miljoen kilowattuur elektriciteit en 11,2 miljoen m3 aardgas. De terminal en Schiphol Plaza zijn daarbij de grootste energieverbruikers. De luchthaven heeft in 1994 een meerjarenafsprpaak gemaakt met de overheid om in het jaar 2000 per passagier en per vierkante meter gebouw 28% minder energie te gebruiken dan in 1989. In 1998 was het energiegebruik per passagier al 21% efficiënter dan in 1989 en per vierkante meter in de terminal 26%.

074-1999/mb

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Contract warmtecentrale Schiphol en GTI Installatietechniek '
Lees ook