Gemeente Nijmegen

Controle horeca op brandveiligheid tijdens zomerfeesten

Brandweer Nijmegen zal tijdens de Zomerfeesten de horecagelegenheden controleren op brandveiligheid. Daarbij wordt gekeken naar uitgangen, vluchtwegen, stoffering en aangebrachte versiering. Voor deze aspecten gelden veiligheidsvoorschriften waaraan de horecagelegenheden moeten voldoen.
De controles worden uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Openbare Veiligheid van Brandweer Nijmegen. Bij het herhaaldelijk constateren van gebreken zal streng worden opgetreden in de vorm van sluiting van de horecagelegenheid.

Indien de brandweermedewerkers tijdens de controle onvolkomenheden aantreffen wordt de horecaondernemer hierop gewezen. Tevens wordt daarbij aangegeven welke maatregelen de ondernemer moet treffen om de gebreken weg te nemen en de veiligheid te herstellen en binnen welke termijn. Door de brandweer wordt erop toegezien dat de ondernemer deze noodzakelijke maatregelen ook daadwerkelijk treft. De horecaondernemer die in overtreding is kan bovendien een brief verwachten van de burgemeester. In deze brief wordt de ondernemer gewaarschuwd dat wanneer dergelijke gebreken zich wederom zullen voordoen, dit zal leiden tot sluiting van de horecagelegenheid. Door de brandweer worden de etablissementen waarbij gebreken zijn geconstateerd in ieder geval nog een keer bezocht. Tijdens deze hercontrole wordt gekeken of de gebreken naar behoren zijn opgelost.

Mede gezien het groot aantal bezoekers tijdens de zomerfeesten kunnen, indien niet aan de brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan, uiterst gevaarlijke en onveilige situaties ontstaan. Dit noopt tot het stringent toepassen van de voorschriften. Door de controles wil de Gemeente Nijmegen samen met de horecaondernemers - die verantwoordelijk zijn voor een brandveilige situatie in hun horecavoorziening - zorgdragen voor een veilig Nijmegen tijdens de Zomerfeesten.

Deel: ' Controle brandveiligheid tijdens zomerfeesten Nijmegen '
Lees ook