Provincie Groningen


Groningen, 1 juni 1999 Persbericht nr. 128

GS controleren alle zwembaden op legionella-bacteriën

Gedeputeerde Staten hebben eind april een verzoek gericht aan alle zwembadinrichtingen om warmwatersystemen te controleren op de aanwezigheid van legionella-bacteriën. Dat onderzoek is in volle gang. Er zijn echter nog een aantal houders van zwembaden die dit onderzoek mee willen nemen in het reguliere, maandelijks onderzoek naar de waterkwaliteit. De provincie vindt dat dat te lang gaat duren en gaat in deze zwembaden zelf onderzoek verrichten. De verwachting is dat het volledige onderzoek naar alle zwembadinrichtingen in de provincie over drie weken is afgerond. Naast deze maatregelen op korte termijn bepleit de provincie ook een structurele methode om te controleren op legionella.
Het ministerie van VROM werkt al aan een model-beheersplan om de bacterie structureel te bestrijden.

Aanpak

GS hebben vandaag ook een nota vastgesteld waarin de werkwijze staat aangegeven bij de constatering van besmetting met legionella in douche-systemen. De werkwijze is als volgt: het douche-systeem wordt gesloten en er wordt onderzocht waar de besmetting vandaan komt. De bacterie moet te niet worden gedaan en er moet worden voorkomen dat de bacterie zich opnieuw kan voordoen. De zwembadhouder moet dan een beheersplan opstellen dat door de provincie moet worden goedgekeurd. De douches mogen weer worden gebruikt, wanneer onderzoek uitwijst dat de bacterie niet meer aanwezig is.

Legionella

De legionella-bacterie gedijt het beste in water van 40-45 graden. In koud water en water van meer dan 60 graden komt hij niet voor. Besmetting met de legionella-bacterie, die veteranenziekte kan veroorzaken, vindt plaats door het inademen van minuscule waterdruppeltjes (verneveld water). Wie met de bacterie in aanraking komt, raakt niet automatisch besmet. Ook wie wel besmet is, hoeft niet ziek te worden.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Zoekwoorden:

Deel: ' Controle Groningse zwembaden op legionella-bacteriën '
Lees ook