Gemeente Ten Boer

Controle Hondenbelasting

In maart 2003 start in de gemeente Ten Boer de controle op hondenbezit. Wanneer u als inwoner van de gemeente Ten Boer een hond aanschaft of er een hond bijneemt, dan bent u wettelijk verplicht om hiervan binnen 14 dagen schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente. Ook wanneer uw hond is overleden of wanneer u uw hond aan een ander heeft overgedaan, dient u dit binnen 14 dagen schriftelijk aan de gemeente door te geven. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis. Voor pups die jonger zijn dan 3 maanden en nog bij de moederhond worden gehouden hoeft geen hondenbelasting te worden betaald.

De hondencontroleur start in maart met een huis-aan-huis controle, waarbij wordt gekeken of de aanwezige honden bij de gemeente zijn geregistreerd. Als de hondencontroleur ergens een hond aantreft waarvan geen aangifte is gedaan, loopt de bezitter het risico dat hij een behoorlijke boete/extra hoge aanslag krijgt. Dit kunt u voorkomen door alsnog zo spoedig mogelijk aangifte te doen van het feit dat u één of meer honden bezit.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën,
telefoonnummer: 050-3028823 (H. Kruize).

Zoekwoorden:

Deel: ' Controle Hondenbelasting gemeente Ten Boer '
Lees ook