Gemeente Den Helder

persberichten

Controle Iepenziekte

Datum: 5 augustus 1999

Maandag 9 augustus zal de Provinciale Rijkswaterstaat (RWS District Noord) alsnog alle iepen op provinciaal terrein controleren op iepziekte. Eerder was gemeld dat de Provincie in de week van 28 juli zou controleren. Door een groot tekort aan beschikbaar personeel heeft RWS de controleronde uit moeten stellen. Inmiddels is aannemer Oersheim uit Ursem ingehuurd om onder begeleiding van RWS de opdracht uit te voeren. RWS streeft ernaar alle werkzaamheden nog dezelfde dag af te ronden.

Landelijk gezien gezien slaat de iepziekte hard toe. Gemeenten en provincies hebben over het algemeen meer iepziekte dan vorig jaar vanwege het zeer warme weer. De massale vakantiegang maakt het het er niet gemakkelijker op; werkbegeleiders zijn weinig voorhanden en ook aannemersbedrijven zitten met een minimale personeelsbezetting.

Van een aantal bomen op provinciaal terrein in Den Helder is al bekend dat ze waarschijnlijk iepziek zijn. Het gaat onder andere om iepen in de windsingel bij de entree van de luchthaven, een drietal iepen tussen de Van Kinsbergenbrug en de Burg. Visserbrug, een enkele iep aan de Hoofdgracht en wat iepenopslag aan de Westgracht en tegenover het TESO-terrein. Het valt niet uit te sluiten dat tijdens de controleronde meer bomen iepziek blijken te zijn.

Bij bomen die tekenen van iepziekte lijken te vertonen, wordt een "proeftak" verwijderd. Aan verkleuringen in de kern van zo'n proeftak kunnen deskundigen zien of een boom inderdaad iepziek is. De Provinciale Rijkwaterstaat hanteert het principe dat zieke bomen binnen maximaal 10 dagen moeten worden gerooid, geschild en afgevoerd. Het is daarom waarschijnlijk dat aantoonbaar zieke bomen direct worden gerooid.

De Provinciale Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van rijkswegen. De bomen langs de provinciale wegen in en rond Den Helder vallen daar ook onder, zoals de Weststraat, de Zuidstraat en de Rijksweg N250.

De gemeente Den Helder begint volgende week voor de derde keer in dit seizoen aan een controleronde. Tijdens deze ronde zoeken de controleurs "verdachte" bomen, nemen er een proeftak uit en zonodig rooien ze de zieke boom. Onder andere in de sportparken Streepjesberg en De Dogger zijn verdachte bomen gesignaleerd. Ook bungalowpark De Keizerskroon wordt tijdens de controle bezocht. Sinds het begin van het seizoen zijn in Den Helder 15 laanbomen en ruim 100 stuks bosplantsoen ten prooi gevallen aan de iepziekte. Dat is iets minder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Een tussentijdse telling van de kevervallen geeft aan dat bij de Spoorgracht, de Weststraat en het Churchillpark sprake is van verhoogde concentraties iepespintkevers. Op andere plekken is sprake van een afname van het aantal iepespintkevers. De gemeente gebruikt de roosters met lokstoffen al enkele jaren om de iepziekte-verspreidende kevertjes te vangen.
_________________________________________________________________

Laatste verandering: augustus 09, 1999

Deel: ' Controle Iepenziekte in Den Helder '
Lees ook