Gemeente Heerlen

home

Controle-onderzoek bodemverontreiniging geruststellend

Nadat gebleken was dat de sanering op het Brunssums gedeelte van de woonwijk Emma niet goed verlopen was, heeft de gemeente Heerlen besloten een controle-bodemonderzoek te laten uitvoeren door TNO. Het onderzoek werd gedaan bij de woningen op de hoek Akerstraat Noord, Kastanjelaan, Kouvenderstraat. We willen daarmee risico voor de gezondheid uitsluiten. Het onderzoeksresultaat is positief: Er zijn geen vervuilingen die risico opleveren.

Alleen ter plaatse van de garageboxen aan de Kouvenderstraat is op één plek een flinke verontreiniging aangetroffen, die niet ontdekt is bij het bodemonderzoek in het verleden, omdat de plek zo klein is. Ondanks het feit dat zelfs deze plek geen direct gezondheidsrisico oplevert, zal deze plek gesaneerd worden.

Geen risico
De rest van het gebied, daar waar uw woningen staan, komt gunstig uit het onderzoek. Er is geen sprake van enig gezondheidsrisico. Tuinen kunnen probleemloos gebruikt worden voor van alles en nog wat. Tuinieren, groente verbouwen, spelen, bomen planten, vijvers graven. Het is allemaal geen probleem.

Schoon
Als we nu constateren dat de grond schoon is, dan is dat relatief. Overal zitten stoffen in de grond, dus ook bij u in de wijk. De hoeveelheden bij u in de wijk zijn nu gemeten. Bijna overal zitten die nog onder de streefwaarden. Dus dat is behoorlijk goed. Bijvoorbeeld: In uw wijk is 3 milligram PAK aangetroffen. In het deel van Hoensbroek direct om uw wijk heen, waar nooit mijnbouw of vervuilende activiteiten plaatsvonden, zit maar liefst 6 keer zo veel PAK in de bodem.

Tevreden
We concluderen dus dat, mede door de sanering in 1996, de situatie van de bodem tevredenstellend is. Er is geen gezondheidsrisico en geen aanleiding voor verdere saneringsmaatregelen.

Gemeente Heerlen, 17 februari 2003
Afdeling Communicatie
Richard Pisters, tel. (045)5604070
persvoorlichting@heerlen.nl

Deel: ' Controle-onderzoek bodemverontreiniging geruststellend in Heerlen '
Lees ook