Gemeente Tiel


Controle op brandveiligheid bij Lingecollege (Teisterbantlaan)

Bij een controle op brandveiligheid door de brandweer bij Regionale Scholen Gemeenschap (RSG) Lingecollege, Teisterbantlaan 2 is geconstateerd dat het met de brandveiligheid niet best gesteld is. De controle vond plaats op 23 mei naar aanleiding van de verbouwingsplannen voor deze school.

Controle
De controle bracht onder meer de volgende tekortkomingen aan het licht. Nooduitgangen en vluchtwegen zijn niet in orde of slecht bereikbaar, in het pand zijn niet gekeurde en afgekeurde blusmiddelen aanwezig en op verschillend plaatsen bevinden zich brandbare stoffering (gordijnen) en versiering en de aanwezige brandveiligheidsinstallaties zijn onvoldoende.

Maatregelen
Inmiddels is een rapport opgesteld met maatregelen die getroffen moeten worden. De school is hiervan vandaag mondeling op de hoogte gesteld. Morgen zal in een gesprek met de school het controlerapport en de noodzakelijke maatregelen worden besproken. Binnen een week moeten al een aantal voorzieningen getroffen worden om het brandveiligheidsniveau op voldoende niveau te brengen.

Binnen acht weken moet de school een plan van aanpak op stellen om het gebouw verder in overeenstemming te brengen met de huidige brandveiligheidseisen.

Preventie beleidsplan
De brandweer gaat binnenkort van start met een inhaalslag om alle gebruiksvergunningen in de gemeente Tiel te actualiseren. Hiervoor is een preventie beleidsplan opgesteld dat binnen-kort in het college zal worden behandeld. De scholen krijgen in dit plan in ieder geval prioriteit één.

Deel: ' Controle op brandveiligheid bij Lingecollege (Teisterbantlaan) Tiel '
Lees ook