TuinbouwNet


Controle op CCC in peren per partij

De controle op CCC in peren zal vanaf 8 april 1999 per partij plaatsvinden. Dit zijn bedrijfsleven en overheid overeengekomen. In eerste instantie werd per bedrijf gecontroleerd. Met monsternemingen per partij zullen de uitkomsten minder afwijkingen vertonen, waardoor de controle door de overheid vereenvoudigd wordt.

Peren die nog niet gecontroleerd zijn op de aanwezigheid van CCC zullen vanaf 8 april 1999 bemonsterd worden per partij. De controle zal uitgevoerd worden op het ongesorteerde product. Partijen die niet groter zijn dan 25 ton moeten bij monsterneming worden verdeeld in delen van vijf ton. Van elk deel neemt de monsternemer twintig peren. Van een partij van 25 ton zullen dus honderd peren als monster dienen. Dit is één analyse.

Als een teler bijvoorbeeld nog een partij van dertien ton ongecontroleerde peren in de koelcel heeft, moet deze partij verdeeld worden in twee delen van vijf ton en een deel van drie ton. In totaal worden dan 52 peren (40 voor tien ton en 12 voor drie ton) als monster getrokken. Dit geldt dan weer als één analyse.

Als een ongecontroleerde partij groter is dan 25 ton zullen minstens twee analyses moeten worden gemaakt. Als een handelaar nog veertig ton in voorraad heeft, moet zo'n partij gesplitst worden in bijvoorbeeld tweemaal twintig ton. Deze twintig ton wordt volgens de procedure verder verdeeld in delen van vijf ton. In totaal zullen dan tweemaal tachtig peren (twee analyses) als monsters dienen.

Als ongesorteerde peren vóór 8 april 1999 al gecontroleerd zijn op de aanwezigheid van CCC en de uitkomst voldeed aan de geldende wettelijke norm en de partij is kleiner dan vijf ton dan vindt geen extra controle meer plaats. Als de partij groter is dan vijf ton en kleiner dan 25 ton hoeft ook niet meer gecontroleerd te worden als het resultaat van het monster op 2,5 mg per kilo peer zat of lager. Als de uitkomst in dit geval hoger was dan 2,5 mg moet de partij opnieuw gecontroleerd worden volgens de herziene procedure. Ongesorteerde partijen groter dan 25 ton moeten tenslotte sowieso opnieuw gecontroleerd worden, ongeacht de eerdere uitslag.

Zoekwoorden:

Deel: ' Controle op CCC in peren per partij '
Lees ook