Gemeente Baarn

Controle stalling fietsen Stationsplein - 25 juni a.s.

17-06-2002

Op dinsdag 25 juni 2002 zal weer een controle worden uitgevoerd op fietsen die op het Stationsplein buiten de rekken in de fietsenstalling zijn geplaatst. De betreffende fietsen zullen worden meegenomen naar de Gemeentewerf waar ze kunnen worden opgehaald tegen betaling van EUR 15,-.

Fietsen, snor- en bromfietsen die langer dan een half uur onbeheerd op het Stationsplein buiten de beschikbare fietsenrekken zijn geplaatst zullen worden meegenomen naar de Gemeentewerf, Drakenburgerweg 21 te Baarn. Daar kan het betreffende rijwiel worden opgehaald tegen betaling van een bedrag van EUR 15,-. Dit kan op maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Bij het ophalen dient de rechthebbende aannemelijk te maken dat hij / zij daadwerkelijk rechthebbende is, bijvoorbeeld door het overleggen van een fietssleutel. Tevens dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd. Indien de fiets, snor- of bromfiets niet binnen drie maanden na de hierbovengenoemde datum wordt opgehaald wordt deze verkocht, om niet aan een derde worden overgedragen of vernietigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Controle stalling fietsen Stationsplein Baarn '
Lees ook