Gemeente Deventer

In het Stadhuis is vorige week het convenant 'Agrotoerisme in Zuidwest Salland ondertekend. Deelnemende partijen zijn de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Bathmen, de vereniging Plattelandsbeheer Issala, recreatiegemeenschap Salland, de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie afdeling Zuidwest Salland, de stichting IJssellandschap, de stichting Promotie Deventer Buitengebied en de stichting Stimuland. Het convenant heeft tot doel gezamenlijk de ontwikkeling van plattelandstoerisme op te pakken, waarmee een eenduidig krachtig regionaal aanbod ontstaat, die meerwaarde biedt voor iedereen die wil recreëren in Zuidwest Salland.

Deel: ' Convenant Agrotoerisme in Zuidwest Salland ondertekend '
Lees ook