Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Convenant elektronische dienstverlening in super-pilot gemeenten
Een publicatie bij het onderwerp Betere publieke dienstverlening
1 oktober 2001
Het tot stand brengen van elektronische dienstverlening bij de gemeentelijke overheid vormt de komende jaren een enorme opgave. Voor een snelle en doelmatige invoering van deze dienstverlening is het van belang dat niet alle gemeenten onafhankelijk van elkaar proberen deze dienstverlening te realiseren, maar dat op enkele plaatsen voorbeelden, modellen en hulpmiddelen worden ontwikkeld, waar andere gemeenten gebruik van kunnen maken.

Het convenant


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Convenant elektronische dienstverlening bij gemeenten '
Lees ook