ENECO

COMMUNICATIE / PERSBERICHTEN

Convenant energiebesparing met
2 woningbouwverenigingen

Rotterdam, 4 juli. Op woensdag 3 juli tekenden de directeur van ENECO Energie dochter Energie Lease Holland, de heer B. Bleeker, met zowel de voorzitter van Woning Bouw Vereniging Haastrecht-Vlist, de heer J. Elzinga, als met de heer P. de Klerk, directeur van Woningstichting Het Volksbelang te Gouda en de heer J. Warners, wethouder van Gouda een convenant om in 8 jaar tijd in het woningbestand van beide verenigingen forse energiebesparingen te realiseren. De ondertekenaars willen via het aangaan van het convenant bijdragen aan het bevorderen van doelmatig en duurzaam energieverbruik. Structureel gaan ze aandacht besteden aan energiebesparing bij het onderhoud en beheer van de eigen woningen. De woningbouwverenigingen vervullen hiermee een voorbeeldfunctie voor andere woningbouwcorporaties.

Woning Bouw Vereniging Haastrecht-Vlist heeft berekend dat het in haar huidige woningbezit een besparingsdoelstelling van 152.000 m3 aardgas (285.000 kg CO2-emissiereductie/jaar) t.o.v. 1999 reëel is. Deze doelstelling, een besparing van 14% op het aardgasverbruik, zal wat haar betreft zijn gerealiseerd in 2010, afhankelijk van de bereidheid van bewoners om deel te nemen aan de actie.

Woningstichting Het Volksbelang verwacht in Gouda op grond van berekening van het besparingspotentieel in haar huidige woningbezit dat een besparingsdoelstelling van 374.000 m3 aardgas (674.000 kg CO2-emissiereductie/jaar) t.o.v. 1998 reëel is. Deze doelstelling, een besparing van 12% op aardgas, zal wat haar betreft zijn gerealiseerd in 2010, afhankelijk van de bereidheid van bewoners om deel te nemen aan de actie.

Daarnaast kan in beide projecten een besparing op het elektriciteitsverbruik verwacht worden. EnergieLease Holland ondersteunt beide partners in het bereiken van de energiebesparingsdoelstelling, samen met andere onderdelen van ENECO Energie. ENECO Energie stelt de subsidiegelden voor energiebesparende maatregelen binnen de geldende stimuleringsregelingen beschikbaar, geeft besparingsadviezen en laat de maandelijkse energienotas van deelnemende woningen direct na uitvoering van besparende maatregelen aanpassen aan het lagere gasverbruik.
Ter uitvoering van de afspraken en doelstellingen van dit convenant zullen jaarlijks in een plan van aanpak de voor dat jaar te nemen maatregelen worden vastgelegd.


Deel: ' Convenant energiebesparing met 2 woningbouwverenigingen '
Lees ook