Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 4 maart 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

ONDERTEKENING CONVENANT KUN - HAN

Op woensdag 10 maart a.s. zullen de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een convenant sluiten, waarin zij afspraken hebben vastgelegd over verdere krachtenbundeling op de terreinen onderwijs, studentenvoorzieningen, personeelsbeleid, dienstverlening en huisvesting. Een belangrijk speerpunt binnen de samenwerking vormt de oprichting van een gezamenlijk instituut voor opleiding, onderzoek en dienstverlening voor het voortgezet onderwijs. In dit instituut worden voor het eerst WO-eerstegraads en HBO-tweedegraads lerarenopleidingen samengebracht onder één gezamenlijk bestuur en directie. Het betekent tevens de meest vergaande vorm van samenwerking tussen beide instellingen.

De ondertekening van het convenant door de collegevoorzitters van beide instellingen vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst om
16.00 uur in het Aula/Congresgebouw van de KU Nijmegen, Comeniuslaan 2 in Nijmegen. Naast toespraken door dr. Th.H.J. Stoelinga, voorzitter van het College van Bestuur van de KU Nijmegen en mr. O.G. Brouwer, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN, omvat het programma als verrassend onderdeel poëtische bijdragen van leerlingen uit het voortgezet onderwijs die hebben deelgenomen aan het jaarlijkse poëziefestival voor scholieren.

Hierbij bent u van harte welkom. Melding van uw komst vooraf wordt op prijs gesteld. Voorafgaand aan de bijeenkomst zullen we u nadere informatie over de inhoud van het convenant toesturen. Tijdens de bijeenkomst zijn persmappen beschikbaar.

Bets Berntsen, voorlichter KUN, tel. (024) 361 60 00 Leo Olivers, voorlichter HAN, tel. (026) 369 15 25

Deel: ' Convenant KUN en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen '
Lees ook