Ministerie van VWS

Convenant over openbare geestelijke gezondheidszorg getekend

Dinsdag 19 oktober 1999, persbericht nummer 103

Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de overkoepelende organisaties van gemeenten, de GGD-en, de geestelijke gezondheidszorg, de verzekeraars en die van instellingen voor maatschappelijke opvang hebben op 19 oktober een convenant getekend. Met dit convenant willen de partijen komen tot een goed netwerk voor openbare geestelijke gezondheidszorg. Het gaat hierbij om mensen die te maken hebben met een combinatie van problemen. Deze personen hebben vaak psychische problemen en zijn vaak naast verslaafd ook dakloos en extreem verwaarloosd.

Vanwege de complexe problematiek zijn vaak verscheidene instanties verantwoordelijk (ggz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, woningbouwvereniging, gemeente enz.). Dat is de reden dat VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging voor de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland), de Landelijke Vereniging van Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (LvGGD), de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Federatie Opvang vandaag het convenant tekenen.

In 1997 heeft minister Borst in de beleidsbrief Openbare Geestelijke Gezondheidszorg een aantal uitgangspunten geformuleerd. De belangrijkste uitgangspunten zijn dat op lokaal niveau afspraken worden gemaakt waaraan alle betrokkenen zich binden en dat de regie voor de totstandkoming van deze overeenkomsten ligt bij de gemeenten. Uiteindelijk moeten deze samenwerkingsafspraken te leiden tot een goed vangnet. Medio 2001 moeten in heel Nederland hiervoor afspraken vastliggen.

De partijen die het convenant tekenen zullen op korte termijn plaatsnemen in een landelijk platform. Dit platform zal gemeenten en overige partijen in de openbare geestelijke gezondheidszorg ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

Deel: ' Convenant openbare geestelijke gezondheidszorg ondertekend '
Lees ook