Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
47

Directie:
voorlichting

12-07-2002

Status:
informatie

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Financiën en het ministerie van OCenW

Convenant over publiek-private samenwerking bij scholenbouw ondertekend

De scholengroep Esloo uit Den Haag, de gemeente Den Haag, het Rijnlands Lyceum uit Wassenaar, de gemeente Wassenaar en de ministeries van Onderwijs en Financiën starten een pilot publiek-private samenwerking (PPS) voor de bouw van scholen. Doel van de pilot is in de praktijk laten zien dat toepassing van PPS bij scholenbouw werkt en leidt tot een betere prijs-kwaliteitverhouding. Hierdoor kunnen PPS-vervolgprojecten voor scholenbouw profiteren van de opgedane ervaring.
In een contract voor publiek-private samenwerking wordt het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en het facilitair management van de scholen integraal en voor een lange periode overgedragen aan een consortium van private partijen. De overheid heeft daarbij de regie en stelt de voorwaarden op waaronder deze overdracht plaatsvindt. De private partijen zorgen voor goed gefaciliteerde onderwijshuisvesting, zodat schoolbestuur en onderwijzend personeel zich kunnen concentreren op hun kerntaak: de zorg voor goed onderwijs.

De private partij ontvangt een periodieke beschikbaarheidsvergoeding die is gekoppeld aan de beschikbaarheid en kwaliteit van de geleverde diensten (huisvesting en andere contractueel overeengekomen faciliteiten). Met de ondertekening van het convenant start de voorbereiding van de contracten voor de afzonderlijke projecten.

Deze integrale aanpak stelt de private partij in staat een betere prijs-kwaliteitverhouding te realiseren dan in een gewone relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Omdat ze de markt goed kennen, zijn private partijen vaak beter in staat creatieve oplossingen te bedenken voor een efficiënt en/of alternatief gebruik van het gebouw en de voorzieningen. Zo kunnen de computers worden gebruikt voor cursussen in de avonduren en kunnen sportvelden worden verhuurd in het weekeinde. Bij het ontwerp van het gebouw zal de private partij al rekening houden met alternatieve aanwending van de faciliteiten en er bijvoorbeeld voor zorgen dat het gebouw zo wordt ontworpen dat in de avonduren niet de hele school hoeft te worden verwarmd omdat in een klein deel ervan cursussen worden verzorgd.
Publiek-private samenwerking kan ook een positief effect hebben op de schoolomgeving. Zo is er wellicht plaats voor een kinderdagverblijf, een bibliotheek of een stadskantoor. Ook kan er al bij het ontwerp en de bouw rekening worden gehouden met een eventuele toekomstige andere bestemming van het gebouw.

Omdat uitvoering van een PPS-contract de nodige extra voorbereiding kost, zullen het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Financiën (Kenniscentrum PPS) de beide scholen en gemeentebesturen hierbij met raad en daad ondersteunen.

Door ondertekening van het convenant verklaren de verschillende partijen zich bereid om nauw samen te werken in de pilotprojecten, zodat vervolgens goede standaarden kunnen worden ontwikkeld voor de introductie van PPS bij scholenbouw en optimale meerwaarde wordt gecreëerd op het gebied van onderwijsfaciliteiten. In het convenant staan onder andere afspraken over de projectorganisatie, de randvoorwaarden waarbinnen partijen deelnemen en de financiële aspecten van de voorbereiding.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Convenant publiek-private samenwerking bij scholenbouw ondertekend '
Lees ook