Bedrijfschap Horeca en Catering

Zoetermeer, 29 april 1999
Persbericht VP-09 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19

Horeca en Sociale Zaken ondertekenen intentieverklaring Convenant startpunt voor aanpak werkdruk

De horeca is de eerste bedrijfstak in Nederland die de intentie uitspreekt om binnen een jaar tot een convenant te komen om de werkdruk tegen te gaan die leidt tot overbelasting van horecawerknemers. In zo'n convenant leggen overheid en sociale partners samen afspraken vast over aanpak, praktijkinstrumenten en de resultaten die daarmee moeten worden behaald. Vandaag ondertekenden staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directeur Jeu Claes van Koninklijk Horeca Nederland, algemeen secretaris Dick Juffermans van de Horecabond FNV, voorzitter Bart Bruggeman van de CNV Bedrijvenbond en directeur Jan Hendrik Peters van het bedrijfschap Horeca en Catering in Den Haag een intentieverklaring voor dit convenant.

De intentieverklaring geeft aan hoe het convenant tot stand zal komen en de voorwaarden waaraan het convenant ten minste moet voldoen. Zo wordt er onder meer een branche-begeleidingscommissie in het leven geroepen die bestaat uit vertegenwoordigers van overheid en sociale partners, wordt er onder externe begeleiding onderzoek gedaan naar de stand van de techniek zoals de meetbaarheid van werkdruk en specifieke risicogroepen en wordt er een plan van aanpak opgesteld. De overheid betaalt hier aan mee.

Hoewel de horeca niet gerekend wordt tot de bedrijfstakken met een hoog risico, vinden de sociale partners een praktische aanpak van werkdruk die tot overbelasting leidt zo belangrijk dat zij zelf het initiatief voor de intentieverklaring hebben genomen. Eerder al legden zij in de CAO vast dat zij de mogelijkheden zouden bezien om te komen tot een instrument waarmee ondernemers en werknemers zelf de oorzaken voor werkdrukbeleving kunnen inventariseren. Momenteel ontwikkelt het bedrijfschap Horeca en Catering dit instrument: de Quick Scan Werkdruk Horeca.

Deel: ' Convenant startpunt voor aanpak werkdruk horeca '
Lees ook