Gemeente Amersfoorttems 8 maart 2000

Samen verantwoordelijk voor veilig en gezellig uitgaanscentrum

Gemeente, politie, horeca-ondernemers en justitie willen samen de verantwoordelijkheid nemen voor een veilig en gezellig uitgaanscentrum van Amersfoort. De inspanningen waartoe de partners zich willen verplichten, staan in het concept-convenant Veilig Uitgaan. Het college van burgemeester en wethouders legt het concept voor aan de raadscommissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken en vervolgens aan de gemeenteraad.

Het concept-convenant is tot stand gekomen na overleg tussen alle partijen. Ook hebben alle individuele horeca-ondernemers de mogelijkheid gehad te reageren. Daarnaast is het Platform Stadscentrum op de hoogte gebracht van de afspraken.

Het convenant moet bijdragen aan:

1. een gezellig uitgaanscentrum waar een goede sfeer heerst;

2. het verminderen en voorkomen van geweld tijdens de uitgaansuren, zowel in de cafe's en restaurants zelf als buiten op straat;

3. het voorkomen van verstoringen van de openbare orde en het tegengaan van overlast en discriminatie.

Veilig uitgaan staat landelijk al een tijdje in de belangstelling. In Amersfoort wordt gekozen voor een gezamenlijke aanpak van de betrokken partijen. Dat is eerder al vastgelegd in het collegeprogramma 1998-2002. Bij de behandeling van de begroting 2000 heeft de gemeenteraad bovendien unaniem een motie aangenomen waarin f. 100.000 is uitgetrokken voor extra maatregelen.

Maatregelen
De aangekondigde maatregelen en afspraken hebben onder andere betrekking op:


-Beheer in de horeca-concentratiegebieden (onderzoek naar zaken als openbare verlichting, mogelijkheid van taxi-opstapplaatsen, haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling op vrijdag- en zaterdagavond, plaatsen van urinoirs). Camerabewaking wordt voor de toekomst open gehouden, maar op dit moment is er niet een bepaalde plek aan te wijzen waar dat nuttig zou zijn.


-Het tegengaan van overmatig alcoholgebruik en het weren van drugs uit de horeca.


-Toezicht tijdens de uitgaansavonden door politie, toezichthouders en/of portiers, en het opstellen en doen naleven van 'huisregels' door de horeca-inrichtingen.


-Toelatingsbeleid en aankondiging sluitingstijden in de horeca- inrichtingen.


-Het voorkomen van overlast door glas en geluid.

-'Lik op stuk'-beleid bij overtredingen en zwaardere delicten.
Verdere procedure
Het concept-convenant Veilig Uitgaan wordt op 9 maart behandeld in de raadscommissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken en op 28 maart in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad accoord is, zal het convenant worden ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende partijen. Het convenant krijgt een looptijd van drie jaar.

Deel: ' Convenant veilig en gezellig uitgaanscentrum Amersfoort '
Lees ook