Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

samenwerking tussen sectoren

Convenant voor betere, op de vraag afgestemde zorg

28 januari 2003

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) en de Landelijke Vereniging Thuiszorg (LVT) hebben op 27 januari een convenant ondertekend. Dit gebeurde in de Jaarbeurs te Utrecht. De partijen onderstrepen hiermee het voornemen samenwerking tussen de verschillende bij (thuis)zorg betrokken sectoren te bevorderen. Hierdoor krijgt de zorgvrager de kans meer zorg op maat en naar wens te krijgen.

De plannen worden allereerst in de praktijk gebracht door de aanstelling van zogenaamde aandachtsfunctionarissen bij de Zorgkantoren. Het zorgkantoor is de plek waar mensen altijd aankloppen met een vraag naar verpleging, verzorging of thuiszorg. De aandachtsfunctionarissen krijgen de opdracht de wensen en verlangens van zorgvragers in de regio in kaart te brengen. Deze 'sociale kaart' zou maatgevend moeten zijn voor het zorgaanbod, dat juist ook in de thuissituatie van de zorgvrager gegeven moet kunnen worden. De CG-Raad opperde bij monde van CG-Raad-medewerker Hans Overbeek dat deze aandachtsfunctionarissen vooral hun oor te luisteren moeten leggen bij de allang succesvol opererende provinciale gehandicaptenplatforms, lokale platforms, consulenten lg en regionale Patiënten/Consumenten Platforms. Deze organisaties en medewerkers kunnen een brug slaan naar veel individuele zorgvragers.
De plannen voor samenwerking tussen de verschillende bij zorg betrokken partijen maken deel uit van de zogeheten 'meerjarenafspraken zorg' met de overheid.

---

Deel: ' Convenant voor betere, op de vraag afgestemde zorg '
Lees ook