Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Convenant voor ID banen in de zorg

ID banen in de zorg kunnen worden omgezet naar reguliere banen. Het ministerie van VWS, Sociale partners, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en dertig grote steden hebben daarvoor op 5 februari 2003 een convenant ondertekend over gesubsidieerde arbeid in de zorgsector.

De zorgsector is de eerste sector met een uitgewerkt convenant rond gesubsidieerde arbeid. Het convenant vloeit voort uit het centrale convenant tussen sociale partners, VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het regulier maken van 10.000 ID-banen.

Twee subsidies
Voor de zorgsector wordt door de regering het meeste geld uitgetrokken. Het ministerie van VWS stelt vanaf 2004 jaarlijks ongeveer maximaal 30 miljoen euro beschikbaar. In het convenant zijn twee subsidies afgesproken. Het gaat om een eenmalige aanvulling van 3.500,- euro in 2004 op de SZW-subsidie van 17.000,- euro (Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen). Daarnaast gaat het om een structurele doorstroompremie. Werkgevers ontvangen eenmalig 12.000 euro wanneer zij een medewerker in een gesubsidieerde baan (ID baan, of voorheen Melkertbaan) laten doorstromen naar een ongesubsidieerde, reguliere baan voor onbepaalde tijd. In het gesloten convenant zijn ook afspraken gemaakt met gemeenten over het behoud van gesubsidieerde banen in de zorgsector.

Het verschil tussen de SZW-regeling en de VWS-doorstroompremie is dat in het eerste geval de werknemer in kwestie hetzelfde werk blijft doen, alleen ongesubsidieerd. In het tweede geval gaat het meestal om de overstap naar een reguliere plek, bijvoorbeeld omdat er een vacature is. Omdat het dan vaak om een hogere functie gaat, kan de werkgever de doorstroompremie van 12.000,- euro gebruiken om de kosten voor een opleiding of cursus voor de werknemer in kwestie te compenseren.

Meer informatie
Voor de welzijnssector en de sportsector is in 2004 geld beschikbaar om het omzetten van ID-medewerkers naar regulier werk te bevorderen. Meer informatie over de regeling in zijn algemeenheid en over de aanvullingen van VWS in het bijzonder is te verkrijgen bij uw gemeente en bij werkgeversorganisaties. Op de websites van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook informatie te verkrijgen: www.minszw.nl, www.agentschapszw.nl of www.gemeenteloket.szw.nl

Convenant gesubsidieerde arbeid zorgsector
Folder, 5-2-2003

Om de folder op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19227 .

Deel: ' Convenant voor ID banen in de zorg '
Lees ook