Novem


26-Jan

Convenant Zonneboilers forse impuls voor zonne-energie

Op 26 januari 1998 is in Utrecht het Convenant Zonneboilers getekend. Hierin hebben ruim 30 partijen afgesproken zich gezamenlijk in te zetten voor het stimuleren van de toepassing van zonneboilers in Nederland. Er zullen de komende vier jaar ongeveer 65.000 zonneboilers bijkomen. Daarmee wordt een forse stap gezet op weg naar de overheidsdoelstelling van 400.000 zonneboilers in 2010 en krijgt de markt voor zonneboilers een forse impuls. Stan Dessens, Directeur-Generaal van Energie van het Ministerie van Economische Zaken hierover: Het convenant is een doorbraak voor de zonneboiler in Nederland en levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling om in 2020 tenminste 10% van alle energie duurzaam op te wekken. Op dit moment zijn er ongeveer 35.000 zonneboilers in ons land.

Het Convenant Zonneboilers 1999 is de opvolger van de Meerjarenafspraak Zonneboilers uit 1994, die tot en met 1997 liep. Het Convenant Zonneboilers wordt breder gedragen. In totaal hebben 32 partijen het Convenant ondertekend, waaronder het Ministerie van Economische Zaken, twaalf zonneboilerproducenten, Holland Solar, dertien energiedistributiebedrijven, EnergieNed en Novem bv. Nieuw is de deelname van het Ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) en de Stichting Promo Zonneboilers.

EnergiePrestatieNorm EPN
In het Convenant ligt de nadruk op het vergroten van de afzet en de kwaliteit van zonneboilers. De zonneboilerindustrie richt zich hierbij op het verder verbeteren van de kwaliteit van het product en de installatiebedrijvenvereniging op het verder verbeteren van de kwaliteit van het installeren. Belangrijk in dit verband is ook het aanscherpen van de EnergiePrestatieNorm (EPN) naar 1,0 per 1 januari 2000, waar het Ministerie van VROM naar zal streven. Samen met het Ministerie van EZ gaat VROM zich verder richten op het onderzoeken van de ontwikkeling van het marktsegment bestaande bouw en het stimuleren van de toepassing van een EnergiePrestatieKeurmerk (EPK) in de bestaande bouw.

Harde cijfers
Het Convenant richt zich op de in het Actieprogramma Duurzame Energie in Opmars opgenomen doelstellingen voor zonneboilers, namelijk 400.000 zonneboilers in 2010. Voor de periode tot en met 2002 is dit vertaald naar een inspanningsverplichting voor de energiedistributiebedrijven voor het plaatsen van circa 65.000 zonneboilers. Dit beteklent dat er eind 2002 circa 90.000 zonneboilers geplaatst moeten zijn. Deze aantallen corresponderen met het huidige plaatsingstempo van circa 1.000 zonneboilers per maand. De looptijd van het Convenant is van 26 januari 1999 tot eind 2002, met de intentie om het Convenant, eventueel in herziene vorm, te verlengen tot 2007.

Energie- en milieubesparing
Een zonneboiler maakt gebruik van de warmte van de zon. Een zonneboiler bespaart dus fossiele energie, zoals aardgas, aardolie en/of elektriciteit. Dat betekent minder uitstoot van schadelijke gassen, zoals het broeikasgas CO2 en een lagere energierekening. Een zonneboiler scheelt circa 200 kubieke meter aardgas per jaar; een besparing van ongeveer 130 gulden.

Bron: Novem

Deel: ' Convenant Zonneboilers forse impuls voor zonne-energie '
Lees ook