Language: NL Ministerie van Buitenlandse zaken België

Category: Communiqué Date: 01/07/02

Conventie en civiele maatschappij: Reflexiegroep Minister Michel, colloquium 3-4/7/02 UITNODIGING PERS

De heer Louis Michel, vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, heeft als lid van de Conventie het initiatief tot verscheidene activiteiten en projecten genomen die tot doel hebben te peilen naar de visie van de civiele maatschappij op de toekomst van de Europese Unie.

Net voor de Top van Laken stelde minister Michel een reflexiegroep samen met vertegenwoordigers uit de Belgische civiele maatschappij (industriëlen, academici, journalisten, kunstenaars, enz.).

De groep komt nu op 3 en 4 juli een vierde maal bijeen tijdens een colloquium in het Egmontpaleis. Veeleer dan een gelegenheid om standpunten te bepalen, is deze bijeenkomst een plaats om ideeën uit te wisselen, en waar de Europese burger aan dit belangrijk debat kan deelnemen.

Na zijn openingstoespraak op woensdag 3 juli om 13u30 zal Minister Michel zal samen met burggraaf Etienne Davignon, Voorzitter van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (KIIB), een persconferentie houden. Op deze persconferentie wordt toegelicht welke initiatieven Buitenlandse Zaken reeds heeft ondernomen of nog op stapel heeft staan om de belangstelling van de civiele samenleving, ook die van de jongeren, voor Europa te wekken. Ook zal worden ingegaan op de rol die het KIIB daarbij vervult.

Bij deze persconferentie zal de vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken het niet alleen hebben over de reflectiegroep maar zal hij ook tekst en uitleg geven bij de projecten die aan de gang zijn of zich in de slotfase bevinden.

De persconferentie heeft plaats op woensdag 3 juli van 13.50 tot 14.30 uur in het Egmontpaleis, Kleine Zavel, 1000 Brussel.

De pers is ook uitgenodigd op de openingszitting van het colloquium op 3 juli van 13.30 tot 13.50 uur in de grote zaal van het Egmontpaleis.

Ingang Kleine Zavel. Perskaart verplicht.

Deel: ' Conventie en civiele maatschappij Reflexiegroep Minister Michel, co.. '
Lees ook