Ordina

Utrecht, 25 augustus 1999

CONVERSIE ACHTERGESTELDE CONVERTEERBARE LENING ORDINA

Het informatie- en communicatietechnologie-bedrijf Ordina maakt bekend dat de per 1 juli 1997 geplaatste achtergestelde converteerbare lening van NLG 30.000.000 volledig is geconverteerd in gewone aandelen Ordina Beheer NV.

Ten gevolge van deze conversie zijn circa 950.000 nieuwe aandelen Ordina Beheer NV uitgegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

de heer Mr. J.H. den Hartog, Financieel Directeur

Vivaldiplantsoen 100

3533 JE UTRECHT

Telefoon : (030) 2984184

Zoekwoorden:

Deel: ' Conversie achtergestelde converteerbare lening Ordina '
Lees ook