Prolion Holding N.V.

PERSBERICHT

Converteerbare lening/versterking eigen vermogen Prolion

In navolging op het persbericht van 3 april 2002, waarin werd aangekondigd dat Prolion Holding N.V. ("Prolion") dat Prolion samen met de investeringsgroep VSP Investments B.V., aanvullende financiering tracht te arrangeren van maximaal EUR 4 miljoen, in de vorm van vreemd vermogen dan wel eigen vermogen, maakt Prolion bekend dat aanvullende financiering ter grootte van EUR 4 miljoen is aangetrokken.

Op 3 april 2002 is bekend gemaakt dat door een aantal investeerders leningen verstrekt zijn ter grootte van EUR 1.4 miljoen. In de betreffende leningsovereenkomsten is de bepaling opgenomen dat dit bedrag kan worden geconverteerd in nieuwe gewone aandelen Prolion tegen een koers van EUR 0.267 per aandeel. Naar verwachting zullen deze leningen voor 15 mei a.s. worden geconverteerd in gewone aandelen Prolion tegen een koers van EUR 0.267 per aandeel.

Voor de resterende EUR 2.6 miljoen zijn schriftelijke toezeggingen gedaan. Naar alle verwachting zullen ook voor dit bedrag nieuwe gewone aandelen Prolion, tegen een koers van EUR 0.267 per aandeel worden geplaatst voor 15 mei a.s. Voor 70% van alle nieuw te plaatsen aandelen geldt een lock-up regeling van 1 jaar.

Prospectus
Naar verwachting zal het emissieprospectus binnenkort verschijnen. KBC Securities Nederland N.V. te Amsterdam zal de emissie begeleiden.

Reorganisatie
Daarnaast maakt Prolion bekend dat een reorganisatie in Nederland en de buitenlandse werkmaatschappijen in gang is gezet. Doel van deze reorganisatie is het realiseren van kostenbesparingen, het verminderen van het aantal locaties, het verbeteren van de interne organisatie en het vergroten van de transparantie. De reorganisatie zal eenmalige lasten met zich meebrengen in dit boekjaar maar naar verwachting een positief effect hebben op de resultaten in het volgende boekjaar.

Ontwikkelingen en vooruitzichten
De verkopen van conventionele (niet volautomatische) melkapparatuur onder het Gascoigne Melotte Label verloopt volgens verwachting. Vanwege de moeilijke marktomstandigheden en het faillissement van Prolion Sales en daar mee samenhangende problemen zijn er in de eerste maanden van dit jaar minder AMS'en verkocht. Naar verwachting zullen de verkopen de komende maanden weer langzaam op gang komen. Het (retail)orderboek voor AMS'en bedraagt op dit moment ca. 70 stuks. Naar verwachting zullen er in het kalenderjaar 2002 meer dan 100 Prolion AMS'en bij boeren worden geplaatst. Vanwege de lopende reorganisatie en de financiële herstructurering kunnen er geen concrete uitspraken worden gedaan over de resultaatontwikkeling. Over de vooruitzichten op langere termijn is de onderneming positief gestemd.

Directie en commissarissen Prolion Holding N.V.
Vijfhuizen, 8 mei 2002

Deel: ' Converteerbare lening/versterking eigen vermogen Prolion '
Lees ook