COOL PRINTS VAN LEO BOUDEWIJNS IN KASTEEL GROENEVELD

Baarn: vanaf 2 oktober tot 20 december 1999 toont Kasteel Groeneveld een interessante selectie Cool Prints uit het werk van graficus, schilder en auteur Leo Boudewijns. Zijn kleurige, handgedrukte bladen worden geëxposeerd in de fraai gerestaureerde Van der Dussenzaal.

Voor zijn Cool Prints maakt de kunstenaar gebruik van de oude sjabloontechniek. Met behulp van zelfgesneden papieren sjabloons, een drukrol en etsinkt brengt hij zijn fantasiebeelden direct op het papier. Zo ontstaat bijzonder "drukwerk" in een oplage van slechts één exemplaar; na afloop worden de vormen vernietigd.

De acteur Henk van Ulsen, die enige jaren geleden de eerste expositie van Boudewijns opende, roemde de zuiverheid en integriteit van het werk. Sindsdien is de belangstelling ervoor sterk toegenomen. Zijn picturale belevingswereld is herkenbaar maar wordt niet realistisch weergegeven. De inspiratie komt uit de natuur (vogels!), de muziek en herinneringen aan de grote stad van vroeger. Voor deze tentoonstelling heeft de kunstenaar een aantal bladen gedrukt die geïnspireerd zijn op Groeneveld.

Naast de grote stukken aan de wanden zijn er in een vitrine kleiner werk en schetsen te zien. Ook zal Boudewijns op gezette tijden demonstreren hoe zijn Cool Prints tot stand komen.

Cool Prints van Leo Boudewijns
Kasteel Groeneveld - Groeneveld 2 - Baarn
Telefoon: 035 - 54 20446
Van 2 oktober tot 20 december 1999
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen 12.00 - 17.00 uur
maandag gesloten
Museumjaarkaarthouders gratis toegang

Ben van Voorn
Notities - natuur en landschap

Baarn: Van 9 oktober '99 tot 13 maart 2000 presenteert Kasteel Groeneveld een tentoonstelling van Ben van Voorn, die de titel heeft gekregen: "Notities - natuur en landschap".

Notitie, noteren, het zijn woorden die Ben van Voorn zelf veelvuldig gebruikt om zijn werkwijze te verduidelijken. Ze zijn karakteristiek voor zijn werk en zijn persoonlijkheid. Ze brengen tot uitdrukking dat eenvoud en oprechtheid de basis vormen van zijn werk. Als Ben van Voorn het heeft over noteren zegt hij eigenlijk, dat we vooral geen pretenties moeten hechten aan dit werk. Dat zullen we niet doen. Maar we zullen ons wel laten overrompelen door de schoonheid en de wijsheid ervan.

Het werk van Ben van Voorn wordt namelijk gekenmerkt door een verbluffende veelzijdigheid in techniek en benadering. Natuur en landschap vormen voor deze kunstenaar uit Yde in Drenthe een onuitputtelijke bron van inspiratie. In zijn aquarellen, tekeningen en inktschetsen maakt hij notities van het landschap: snelle en rake observaties. In keramiek en olieverf wordt een andere realiteit verbeeld: sprookjes, dromen en visioenen. Soms angstaanjagend, soms spottend en altijd met gevoel voor humor. Dat komt ook naar voren in de cartoons en strips, waarin het menselijk gestuntel met de natuur aan de kaak wordt gesteld.
Naast zijn vrije werk heeft hij veel in opdracht gewerkt. Hij illustreerde boeken, werkte in de jaren vijftig voor de Toonder Studio's en tekende strips en cartoons voor kranten en bladen, zoals het Waddenbulletin. In de jaren tachtig werd zijn talent benut voor het medium film. Hij werkte mee aan de bekende Bommelfilm, waarvoor hij de achtergronden schilderde. Daarna volgden vergelijkbare opdrachten voor Gaumont in Parijs om bijdragen te leveren aan tekenfilms van Asterix. In Kasteel Groeneveld wordt aan al deze verschillende facetten van het kunstenaarschap van Ben van Voorn aandacht besteed.

Ben van Voorn: Notities - natuur en landschap

Kasteel Groeneveld - Groeneveld 2 - Baarn
9 oktober 1999 tot 13 maart 2000
Telefoon: 035-5420446
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen 12.00 - 17.00 uur
maandag gesloten
Museumjaarkaarthouders gratis toegang

Groen, wit en blauw, de Hollandse driekleur.

Een nieuwe tentoonstelling in Kasteel Groeneveld
met werken van fotograaf/schilder Han Reeder uit Sneek.

Baarn: Han Reeder verkreeg als fotograaf vooral naamsbekendheid door met een geheel persoonlijke stijl en - thema's te werken, zoals Sonnet dat deed voor de Weduwe O., Het spreeuwengevoel en Bevroren licht. Zijn werk ontstaat op de kruising van gevoel en werkelijkheid, zijn werkelijkheid. Hij zoekt die kruising vooral door zich te beperken. Het resultaat is een zekere mate van abstractie.

In het restaurant van Kasteel Groeneveld hangen een aantal foto's die samen de veranderende kleur van het licht van één dag weergeven, Monet dus? Na meer dan 100 jaar blijkt hetzelfde nog heel anders te kunnen. Alle kleurnuances van het daglicht zijn gevangen in flessen van ijs; het licht als sprankelende vloeistof.

Daarnaast is hij steeds bezig geweest met zijn landschappen. In betrekkelijke stilte heeft hij gewerkt aan schilderijen, olieverf en acryl. Hij vindt het tijd daar nu mee naar buiten te komen. Ook in zijn schilderijen geeft hij zijn subjectieve landschappen vorm: heel Hollands of
- als het de taak is van de Friese kunstenaar het groen van Benner te behouden -, dan ook heel Fries.

Ook in de moderne kunst is het landschap een factor van betekenis. Te zien is hoe Han Reeder dit onderwerp vormgeeft, en zich daarbij dikwijls beperkt tot de wezenlijke karakteristieken van het Hollandse polderlandschap: groen, wit en blauw. Toch zijn het steeds weer andere vormen. Artistiek gezien bestaan er veel verschillende poldermodellen.

"Groen, wit en blauw" van Han Reeder
Kasteel Groeneveld - Groeneveld 2 - Baarn
Telefoon: 035 - 54 20446
Van 25 september tot 20 december 1999
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen 12.00 - 17.00 uur
maandag gesloten
Museumjaarkaarthouders gratis toegang

Deel: ' Cool prints van Leo Boudewijns in kasteel Groeneveld '
Lees ook