Ingezonden persbericht


6 maart 2003

Onderzoek toont aan
Coördinatie ministerie Binnenlandse Zaken bij aanpak fietsdiefstal zwak

Bureau Regioplan heeft in opdracht van het Fietsberaad onderzoek gedaan naar de uitwerking van het onderdeel 'aanpak fietsdiefstal' in het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP). Een van de conclusies is dat een goed systeem voor de aanpak van fietsdiefstal binnen handbereik is, maar dat die bereikbaarheid door gebrek aan coördinatie eerder kleiner dan groter wordt. Voor een verdere uitwerking van het systeem zijn een projectmatiger opzet en een sterkere aansturing nodig. De Fietsersbond wil nog deze maand een reactie op het onderzoeksrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat verantwoordelijk is voor het IVP, waarin ze aangeven hoe ze de in het rapport geconstateerde problemen gaan oplossen.

Centraal in de aanpak van fietsdiefstal staat op dit moment een speciaal, aan de gele of oranje knop herkenbaar slot dat geïntegreerd is met het frame, met een chip erin (SL9). Bovendien geeft een hologram op de fietsbuis aan dat de fiets met dit unieke chipslot is uitgerust. Als de fiets gestolen is, is dat te zien aan een kapot slot of aan het feit dat het unieke slot er niet op zit, terwijl dat volgens het hologram wel het geval zou moeten zijn. Scanners voor de chip zijn niet nodig, het is voor iedereen direct herkenbaar. Er zijn wel enkele randvoorwaarden. Ten eerste moet er een landelijke registratie van gestolen fietsen komen, zodat een fiets die in Groningen gestolen is ook in Amsterdam als zodanig herkenbaar is en kan worden opgespoord. Een andere voorwaarde is een verbod om 'valse' tagsloten in de handel te brengen.

Aan de eerste voorwaarde lijkt binnenkort te worden voldaan. Binnenlandse Zaken heeft al enkele keren gemeld dat het er komt. De Fietsersbond dringt erop aan dat snel bekend wordt wanneer het systeem daadwerkelijk gaat draaien.

Aan de tweede voorwaarde leek tot voor kort ook te worden voldaan; alle fietsfabrikanten waren vorig jaar immers van plan dat speciale slot op hun nieuwe fietsen te zetten. Mede door de trage voortgang van de IVP-inspanningen plaatst nu een aantal fietsfabrikanten een ander ringslot met chip op nieuwe fietsen (SL7). Dat slot is gemakkelijker door dieven te verwijderen en bovendien vrij verkrijgbaar bij fietsenwinkels. Deze fietsen kunnen dus niet meer simpel herkend worden als gestolen, omdat er zo een eender slot met chip op gezet kan worden. Daarmee verdwijnt het ideale systeem weer verder uit beeld.

De Fietsersbond wil graag horen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hoe ze de in het rapport geconstateerde problemen gaan oplossen.

Deel: ' Coördinatie Binnenlandse Zaken bij aanpak fietsdiefstal zwak '
Lees ook