Ingezonden persbericht


Persbericht

van de Centrale Ondernemingsraad van HBG

12 oktober 2001

Centrale Ondernemingsraad HBG vormt Stichting Belangen Werknemers HBG

Rijswijk - De Centrale Ondernemingsraad van HBG heeft besloten tot oprichting van de Stichting Belangen Werknemers HBG. De Stichting stelt zich tot doel om - nadrukkelijker dan tot nu toe het geval is geweest - het standpunt van de medewerkers in de publiciteit te brengen over aspecten als werkgelegenheid en de continuïteit van HBG. De oprichtingsakte zal op 17 oktober 2001 notarieel worden verleden.

De Stichting zal onder meer aandacht vragen voor het afwijzende standpunt van de medewerkers van HBG met betrekking tot een eventuele overname van HBG door Heijmans en verkoop van HAM aan Boskalis. Het bestuur van de Stichting zal in eerste instantie bestaan uit het dagelijks bestuur van de COR van HBG, de heren J. Fictoor, J. Jonker en W.L.H. Philippens.

Het Vertegenwoordigend Overleg van HBG stelt vast dat de belangen van medewerkers niet of nauwelijks aan de orde zijn gekomen bij de zittingen en beslissingen van de Ondernemingskamer te Amsterdam. Hoewel de voorzitters van de COR en van de OR-HAM door de beide enquêtecommissies zijn gehoord en alle notulen van vergaderingen zijn overlegd, heeft het Vertegenwoordigend Overleg de indruk niet door de Ondernemingskamer te worden gezien als belanghebbende partij.

Ondernemingsraden zijn in juridische zin geen rechtspersoon. Een verzoek om door de Ondernemingskamer te worden gehoord, zou daarom niet ontvankelijk kunnen worden verklaard.

Een Stichting daarentegen heeft rechtspersoonlijkheid en kan als zodanig als belanghebbende partij worden toegelaten tot een procedure voor de Ondernemingskamer.

De Stichting Belangen Werknemers HBG zal tevens een aandeel HBG kopen om op Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders het woord te kunnen voeren.

Nadere informatie:
Hans Fictoor, voorzitter Centrale Ondernemingsraad, telefoon: 070 3722281.

Deel: ' COR HBG vormt Stichting Belangen Werknemers HBG '
Lees ook