CORDAID

CORDAID EN PAX CHRISTI

Den Haag, 21 december 1999

CORDAID EN PAX CHRISTI SLUITEN MEERJARIGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Betrokkenheid lokale samenleving bij vrede en verzoening essentieel voor ontwikkeling

De katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid en de katholieke vredesbeweging Pax Christi hebben vandaag een meerjarig samenwerkingscontract gesloten. De motivatie voor de samenwerking vormt de complementariteit van het werk van elk van de twee organisaties: ontwikkelingssamenwerking en vredesopbouw in conflictgebieden. Met name in conflictregio's blijkt dat de ontwikkeling van een duurzame samenleving alleen kansen heeft, indien ook vredes- en verzoeningsprocessen door mensen in die samenleving worden gedragen.
Met de samenwerking beogen de twee organisaties tevens de aandacht voor local capacities for peace en de rol van NGO's hierin op de politieke agenda te zetten.

De alliantie tussen Pax Christi en Cordaid geldt voorlopig voor een periode van vier jaar en komt tot uiting in een jaarlijkse bijdrage van Cordaid van 1 miljoen gulden. Met dit bedrag worden lokale initiatieven in conflictgebieden in Afrika en de Balkan ondersteund die vrede en verzoening bevorderen en daarmee noodzakelijke voorwaarden scheppen voor ontwikkeling. Verder komt het ondersteunen van lokale mensenrechtenorganisaties in aanmerking wat betreft het ontwikkelen en volgen van het mensenrechtenbeleid van multinationale ondernemingen.

Cordaid, een bundeling van de deskundigheden van Bilance, Memisa en Mensen in Nood, ondersteunt jaarlijks voor 300 miljoen projecten en programma's in het Zuiden en in Midden- en Oost-Europa. Daarbij vertegenwoordigt ze alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking: noodhulp, structurele armoedebestrijding en de opbouw van gezondheidszorg. Pax Christi maakt deel uit van de internationale vredesbeweging Pax Christi die afdelingen kent in meer dan 30 landen. De Nederlandse afdeling concentreert zich met name op conflictbemiddeling en bevordering van verzoening en mensenrechten in Afrika, Latijns-Amerika en de Balkan.

Deel: ' Cordaid en Pax Christi sluiten samenwerkingovereenkomst '
Lees ook