gemeentelijk havenbedrijf amsterdam

Persberichten

Amsterdam, 22 maart 1999

Corneille en Herman Brood vereeuwigen de Amsterdamse haven met verve

De Amsterdamse haven is binnenkort als kunstwerk te zien in de hele stad.

Van 23 maart tot en met 5 april 1999 zijn op grote stadsaffiches, de zogenaamde mupi's, afdrukken te zien van schilderijen, die Corneille en Herman Brood speciaal maakten van de Amsterdamse haven. Op verzoek van het Gemeentelijk Havenbedrijf hebben zij meegewerkt aan een nieuwe promotiecampagne over de haven. Het leverde twee kleurrijke impressies van de haven op, zoals de kunstenaars de haven beleven.

Regelmatig maakt het Havenbedrijf gebruik van deze mupi's om de Amsterdammers attent te maken op het bestaan en het belang van de haven. Voor een groot deel van de Amsterdammers is de haven namelijk onbekend terrein. In de loop der jaren is de haven steeds meer naar het westen opgeschoven en daardoor uit het gezichtsveld van menig Amsterdammer verdwenen. Zij zijn onbekend met het feit dat het economisch en maatschappelijk belang van de haven in de loop der jaren sterk is toegenomen. Circa 38.000 mensen werken in en rondom de Amsterdamse havenregio en de toegevoegde waarde bedraagt 7,7 miljard gulden. Daarbij komt nog dat de winst die het Havenbedrijf met de haven maakt, wordt gestort in de stadkas en dus ten goede komt aan alle inwoners van Amsterdam. Dat het gemeentebestuur belang hecht aan de haven blijkt uit het recente voorstel van B&W aan de gemeenteraad om een grote, moderne containerterminal te bouwen in de haven. Om nu de Amsterdammers meer te betrekken bij het wel en wee van hun haven maakt het Havenbedrijf regelmatig gebruik van de mupi's en reclame op de lokale televisiezender AT5.

Voor de invulling van de mupi's heeft het Havenbedrijf dit keer twee spraakmakende kunstenaars t.w. Corneille en Herman Brood, benaderd voor hun visie op de haven. Onder het motto "mijn haven" hebben zij hun gevoelens en ideeën over de Amsterdamse haven op het schildersdoek vastgelegd. De affiches die hiervan zijn gemaakt, zijn voorzien van de tekst `mijn haven' en de pay-off `Amsterdammers houden van hun haven'. Beide teksten zijn door de schilders zelf geschreven. De affiches zullen een aantal keren dit jaar te zien zijn. Voor het eerst van 23 maart tot en met 5 april a.s. Vervolgens van 4 mei tot en met 17 mei, van 29 juni tot en met 12 juli, van 28 september tot en met 11 oktober en van 7 december tot en met 20 december 1999. De campagne zal worden ondersteund door reclamespotjes op het locale televisiestation AT5.

De mupi's zijn in samenwerking met het Amsterdamse reclamebureau Amsterdam Advertising tot stand gekomen. De tv-spot wordt geproduceerd en uitgezonden door het locale televisiestation AT5.

Deel: ' Corneille en Brood vereeuwigen Amsterdamse haven met verve '
Lees ook