Ingezonden persbericht


20 maart 2003

Corporate Governance nog niet bovenaan op de managementagenda

~ meerderheid van de bedrijven heeft nog geen actie ondernomen omtrent nieuwe regelgeving ~

Meer dan 70% van de beursgenoteerde ondernemingen in Nederland heeft nog niet de juiste maatregelen genomen om de vastlegging en administratie van vennootschappelijke en bestuurlijke gegevens aan te passen aan de veranderende regelgeving met betrekking tot Corporate Governance, zo constateert Cartesis.

Het merendeel van de bedrijven waarop nieuwe eisen ten aanzien van transparantie van toepassing zijn, heeft nog geen of onvoldoende voorbereidingen getroffen om aan een eventuele Europese regelgeving te kunnen voldoen. Zij zijn nog niet in staat om op elk gewenst moment investeerders, toezichthouders en andere belanghebbenden volledige zekerheid en transparantie te verschaffen.

In de administratie van Corporate Governance is tot op heden nog weinig geïnvesteerd. Gegevens over bijvoorbeeld de samenstelling van de Raad van Commissarissen en hun verleden, het aantal commissariaten van een persoon, het aandelen- en certificatenbezit van commissarissen, afwezigheid bij RvC vergaderingen etc. worden nog niet structureel vastgelegd. De eisen met betrekking tot transparantie van dergelijke informatie worden echter snel groter onder druk van de huidige marktomstandigheden en naar aanleiding van de recente fraudegevallen.

Uit onderzoek van Cartesis blijkt dat voor het vastleggen van alle vennootschappelijke en bestuurlijke gegevens momenteel drie situaties bestaan:
42 % van de ondernemingen werkt op basis van diverse documenten die binnen de organisatie gearchiveerd zijn;
25 % van de ondernemingen heeft zelf software ontwikkeld om de gegevens vast te leggen, waarbij ze in een aantal gevallen gebruik maken van standaardsoftware;
33% van de ondernemingen maakt gebruik van gespecialiseerde standaardsoftware om de informatie vast te leggen.

"De kans is groot dat veel bedrijven op het laatste moment geconfronteerd worden met de invoering van nieuwe regels en daardoor gegevens niet op tijd en accuraat op kunnen leveren," aldus Hanz Zuijdendorp, managing director bij Cartesis. "De belangen zijn daarvoor echter te groot en fouten worden niet getolereerd. Het is dan ook essentieel om, bij de invoering en verdere toepassing van Corporate Governance niet alleen te kijken naar de nieuwe regels en procedures, maar parallel daaraan ook de systemen die dit administratief moeten ondersteunen te evalueren."

(350 woorden)

Over Cartesis
Cartesis is een toonaangevende wereldwijde leverancier van financieel analytische toepassingen voor Strategisch Financieel Management. Cartesis biedt volledig geïntegreerde toepassingen op een krachtig analytisch platform. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs en het bedrijf heeft kantoren in België, Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk, Amerika, Japan en Nederland. Cartesis' producten bieden Global 2000 bedrijven de analytische capaciteit en de flexibiliteit die ze nodig hebben om op de snelle veranderingen in hun markt in te kunnen spelen. Eén op de vijf bedrijven uit de Fortune Global 100 en meer dan 30% van de Financial Times European 100 gebruiken Cartesis' oplossingen om de best mogelijke controle over hun financiële informatie en processen te houden.

Voor verdere persinformatie kunt u contact opnemen met Marieke van Zuien van LEWIS, het IT PR bureau: Tel: 040 235 46 00
E-mail: mariekev@lewispr.com
http://www.lewispr.com

Voor meer informatie over Cartesis, kunt u contact opnemen met Lisette de Jong: Tel: 030 280 09 04
E-mail: l.dejong@cartesis.nl
http://www.cartesis.nl

LEWIS Communications BV
Marketing and Media relations for Technology Companies Petunialaan 28
5582 HA Waalre
Nederland

tel: +31 (0)40 235 46 00
fax: +31 (0)40 235 46 01
web: http://www.lewispr.com
e-mail: persinfo@lewispr.com

Deel: ' Corporate Governance nog niet bovenaan op de managementagenda '
Lees ook