Gemeente Enschede

WONINGCORPORATIES EN GEMEENTE SLUITEN OVEREENKOMST TER VOORKOMING HUURSCHULDEN
Meldpunt huurschulden voor bijstandscliënten

Enschede, 6 januari 2000

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de woningcorporaties in Enschede hebben in het kader van het terugdringen en het voorkomen van huurschulden overeenstemming bereikt over het nemen van een aantal preventiemaatregelen. Een van die maatregelen is het oprichten van een Meldpunt Huurschulden voor bijstandscliënten, dat van start gaat op 1 februari. Van het moment dat een huurder twee maanden huurachterstand heeft wordt dit door de woningcorporatie gemeld bij het Meldpunt Huurschulden.

Vanuit dit Meldpunt worden huurders niet alleen begeleid bij het aflossen van de huurachterstand, maar worden ook maatregelen getroffen om de verdere huurbetaling te waarborgen. Het kan hier gaan om automatische betaling van de huur van de bijstandscliënt door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling of het openen van een budgetbeheersrekening bij de Intergemeentelijke Krediet Bank (IKB). In sommige gevallen zal een meer uitgebreid plan van schuldhulpverlening nodig zijn als er sprake is van een problematische schuldensituatie. Voor de cliënt van het Meldpunt Huurschulden is het van belang dat alle incasso- en juridische maatregelen die door de woningcorporatie in gang zijn gezet, worden opgeschort. Huurders die niet willen meewerken riskeren een voortgang van die maatregelen en op termijn mogelijk een woningontruiming.

Verder zullen de woningcorporaties nog meer dan ze al deden, de huurders wijzen op het belang van een regelmatige huurdoorbetaling en de consequenties van wanbetaling. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de risicogroepen jongeren en alleenstaanden. Huurders met budgetteringsproblemen zullen worden geïnformeerd over de mogelijkheid om via de afdeling Schuldhulpverlening van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling budgetadviezen, besparingstips, en voorlichting over kwijtschelding e.d. te krijgen. Nieuwe huurders bij wie eerder sprake was van wanbetaling dienen via het Meldpunt ervoor te zorgen dat hun huur automatisch wordt betaald.

Bij de start van het Meldpunt Huurschulden wordt een gezamenlijke publiciteitscampagne georganiseerd met als motto: "Huurschulden ? Laat het niet zover komen !".

Het Meldpunt is opgezet voor een periode van vier jaar. De gemeente en de corporaties dragen voor een gelijk deel bij in de kosten. Het resterend deel van het budget wordt gefinancierd uit de zogenaamde SECA-gelden. Het jaarlijkse budget bedraagt 235.000 gulden.

De aanleiding voor dit initiatief is het stijgende aantal mensen dat zich met huurschulden en andere schulden meldt bij de afdeling Schuldhulpverlening. Dit kan leiden tot tal van maatschappelijke problemen zoals huisuitzetting, sociaal isolement en gezondheidsproblemen. Uit cijfers blijkt dat de woningcorporaties jaarlijks de huurschulden van zo'n 1000 huurders overdraagt aan deurwaarders/incassobureaus. Jaarlijks worden ruim 100 huurders wegens huurschulden door de deurwaarder uit huis gezet.

Na een zorgvuldige periode van voorbereiding is een aantal duidelijke afspraken vastgelegd in een officieel document genaamd: " Overeenkomst preventiebeleid huurschulden".
De gemeente en de woningcorporaties hebben op donderdag 6 januari officieel hun handtekening gezet onder deze overeenkomst. Dat gebeurde namens de gemeente door de heer J.H.A. Goudt (wethouder). Namens de corporaties door: de heer A.L. Toering (Domijn), de heer G.J. Teunis (Volkswoning), de heer R. Hoff (Vooruit), de heer H.J.P. Dercksen (Ons Huis) en de heer L.A.J. Hietbrink (Licht en Lucht).

Deel: ' Corporatie en gemeente Enschede samen huurschulden voorkomen '
Lees ook