FNV Bouw


Corporaties betalen 2,5 procent plus 300 gulden

De bonden en Aedes hebben overeenstemming bereikt over het salaris van de 23.000 werknemers bij woningcorporaties. Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2001 krijgen zij 2,5 procent structurele loonsverhoging. Het systeem van automatische prijscompensatie blijft deel uitmaken van de CAO, het is deze keer echter verwerkt in de salarisverhoging. Wie op 1 juli 2001 al in dienst was van een corporatie, ontvangt bovendien in november een eenmalig bedrag van 300 gulden bruto; werknemers die later in dienst getreden zijn, krijgen naar rato uitbetaald. Op 1 oktober slaagde dan toch wat voor afloop van het contract niet gelukt was: een principe-akkoord voor de CAO voor het tweede halfjaar van 2001. Op 27 juni waren de onderhandelingen nog vastgelopen: werkgeversvereniging Aedes en de bonden FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en de Unie konden het toen niet eens worden over het loon voor de tweede helft van 2001. Op 30 juni 2001 was de oude CAO Woningcorporaties afgelopen, zonder dat de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Woondiensten al konden beginnen; het voorwerk voor deze gemoderniseerde CAO bleek langer te duren dan voorzien. Vandaar de afspraak voor een CAO voor een half jaar waarin alleen de lonen worden geregeld. Vorige week, op 25 september, konden de onderhandelingen pas weer worden hervat; op 1 oktober werden partijen het eens. Begin december starten de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Woondiensten.

FNV Bouw
Postbus 520 3440 AM Woerden

Tel (0348) 575 575

Fax: (0348) 423 610
E-mail: info@fnvbouw.nl

Deel: ' Corporaties betalen 2,5 procent plus 300 gulden '
Lees ook