Aedes

Intern toezicht

31 mei 2002

Aedes vereniging van woningcorporaties stelt dat haar leden goed zijn doordrongen van de noodzaak van goed bestuur en intern toezicht. Beide staan hoog op de agenda bij woningcorporaties. Aedes zegt dit in een reactie op de brief die staatssecretaris Remkes (VROM) vandaag aan de Tweede Kamer stuurde, naar aanleiding van het VROM-rapport over interne controle bij woningcorporaties.

Remkes schrijft in zijn brief dat het intern toezicht bij woningcorporaties beter moet. Aedes neemt dit signaal serieus en wil met haar leden in een hogere versnelling aan het werk waar het gaat om het verbeteren van het interne toezicht. 'Maar we moeten niet net doen alsof er in de branche niets gebeurt', stelt Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen. 'In de afgelopen tien jaar hebben corporaties een metamorfose doorgevoerd: van aanbod- en overheidsgestuurde instellingen zijn het professionele ondernemingen geworden die veel beter presteren dan vroeger.' Van Leeuwen erkent tegelijk dat verdere verbeteringen in de administratie en controle nodig zijn en in stevig tempo moeten worden doorgevoerd.

'Wel moeten we hierbij de juiste maat in het oog houden', betoogt Van Leeuwen. 'Als kleinere corporaties voor pakweg anderhalve ton een vrijgestelde controller moeten aanstellen, dan schiet je met een kanon op een mug. Functiescheiding is belangrijk, maar bij kleinere corporaties kan dit worden opgevangen met een versterkte interne verantwoording en intern toezicht. De lijst van Remkes is een zwaar aangezette actielijst. De kosten van de maatregelen die hij voorstelt, zoals een verdere verzwaring van de rol van de accountant, moeten wel opwegen tegen de toegevoegde waarde.'

reageer

Zoekwoorden:

Deel: ' Corporaties doordrongen van noodzaak intern toezicht '
Lees ook