Corporaties mogen leegstaand vastgoed beheren hoe ze willen


DEN HAAG, 20151123 -- Wooncorporaties mogen leegstaand vastgoed dat zij in hun bezit hebben, beheren zoals zij willen. Ook door het beheer te laten doen door kunstenaars, beginnende ondernemers of bewonersgroepen. Dit zei minister Blok op een overleg dat hij 19 november had in buurthuis de Mussen in de Schilderwijk in Den Haag met actieve bewoners uit heel Nederland, verenigd in het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA).

“Bestaand commercieel bezit mogen corporaties netjes beheren hoe zij dat willen en daar hoeft geen makelaar aan te pas te komen”, zei minister Blok. Hij reageerde daarmee op de vraag van een lid van het LSA. Deze actieve bewoner vertelde dat er in zijn wijk tegenwoordig een makelaar ingeschakeld is om leegstaand vastgoed te beheren. Nu worden marktconforme huren gevraagd waardoor maatschappelijke initiatieven en beginnende ondernemers de ruimte niet kunnen betalen. Gevolg is leegstand.

Leegverkoop-470x340

Interpretatie woningwet

Van verschillende leden van het LSA komt het signaal dat corporaties de Woningwet gebruiken als excuus om tijdelijke beheerders niet meer toe te laten in hun commercieel vastgoed. Dit kan komen omdat de corporaties zelf de regels niet helder hebben. Er is vaker onduidelijkheid over de interpretatie van de regels van de Woningwet, zo meldde corporatiekoepel Aedes al in oktober 2015.

Er werd door de actieve bewoners blij gereageerd op de duidelijke uitspraak van minister Blok. “Als ik dit zwart-op-wit heb, ga ik meteen naar de woningcorporatie toe”, reageerde een lid uit Poelenburg, Zaandam.

 Wooncoöperaties

Een ander belangrijk punt dat uit het jaarlijkse overleg met de minister naar voren kwam was dat de zoektocht om collectieve wooncoöperaties mogelijk te maken van start gaat.  Lees hier meer over.

Wooncorporaties, zeggenschap, leefbaarheid, maar ook vernieuwing van de democratie en buurtrechten zijn thema’s die ruim aan de orde komen op de jaarlijkse landelijke bijeenkomst van het LSA: de Landelijke Bewonersdag. Iedereen is daar welkom en gratis kaartjes zijn te bestellen via www.landelijkebewonersdag.nl


Deel: ' Corporaties mogen leegstaand vastgoed beheren hoe ze willen '
Lees ook