Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie

voor Buitenlandse Zaken van de

Tweede Kamer der Staten Generaal

Binnenhof 4

's Gravenhage

Secretariaat van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 2 november 1999
Kenmerk RS-268/99
Blad 1/1
Bijlage(n)
Betreft Geannoteerde agenda van de Raad van Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking op 11 november 1999
C.c. PV EU, DIE, DML

In de geannoteerde agenda voor de Raad van Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking van 11 november a.s., zoals ik u die gisteren toezond met kenmerk 698/99, is helaas een vergissing geslopen.

De alinea op de derde pagina die begint met "Conform het huidige regeringsstandpunt" en eindigt met "... in te nemen standpunt" dient te worden gelezen als:

"De regering zal zich nog beraden op het door Nederland in te nemen standpunt. Uitgangspunt daarbij is dat, conform het huidige regeringsstandpunt, Nederland de helft van de inspanning waartoe het zich onder het Kyoto protocol verplicht heeft, zal realiseren in het buitenland, onder meer via het CDM".

Eveline Herfkens

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Deel: ' Correctie Agenda Raad v Ministers Ontwikkelingssamenwerking '
Lees ook