Euronext Amsterdam

31 Jan 2003 Euronext: Correctie op weging in bijlage definitieve selectie in Midkap
Euronext Mededeling 2003-12

Euronext deelt mee dat in de bijlage van Euronext Mededeling 2003-010 het genoemde free float percentage van Koninklijke Volker Wessels Stevin in de tabel Amsterdam Midkap-index incorrect is.

Het juiste free float percentage voor Koninklijke Volker Wessels Stevin is 100 %

i.p.v. 25%. Hierdoor veranderen ook de getallen in de kolommen "indicatief

procentueel gewicht" en Indicatief aantal aandelen" van alle midkapfondsen

Euronext wijst er met nadruk op dat de selectie van fondsen die per 4 maart 2003 deel uitgaan maken van de AEX-index of Amsterdam Midkap-index correct is.

Voor de volledigheid volgt hieronder de gecorrigeerde tabel met een overzicht van de indicatieve weging berekend voor de Amsterdam Midkap-index op basis van de slotkoersen van 29 januari 2003.

De definitieve wegingsfactoren van de geselecteerde fondsen zullen na het sluiten van de handel op maandag 3 maart 2003 worden vastgesteld en gepubliceerd.

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Deel: ' Correctie op weging in bijlage definitieve selectie in Midkap '
Lees ook