GROENLINKS TWEEDE KAMERFRACTIE

Correctie persbericht over aantal wethouders GroenLinks

Ter correctie op het vorig persbericht aangaande het aantal wethouders van GroenLinks in de nieuwe colleges van B&W:

In 46 gemeenten komt GroenLinks nieuw in het dagelijkse gemeentebestuur ten opzichte van 1998. In 36 gemeenten is GroenLinks in het college gebleven (EN NIET VERDWENEN, ZOALS IN HET VORIG PERSBERICHT ABUSIEVELIJK STOND VERMELD).

Onze excuses voor deze gemaakte fout.

Zoekwoorden:

Deel: ' Correctie persbericht over aantal wethouders GroenLinks '
Lees ook