Krimp manifest


Creatieve garde uit Limburg roept op tot nieuw denken over krimp

Heerlen, 20091127 -- Krimp betekent het loslaten van de fixatie op groei. In het verkennen van krimp-denken is denken buiten de gebaande paden essentieel. Met een krimpmanifest roepen Maurice Hermans uit Heerlen, Egid van Houtem uit Maastricht en Marcel Tabbers uit Venlo op tot anders en nieuw denken.

Rond 2035 zal de bevolking in Nederland niet langer groeien, maar krimpen. Dat lijkt ver weg, maar op dit moment is de krimp in de grensgebieden van Nederland al aan de gang. Oost-Groningen, Zeeland en Zuid-Limburg vormen de voorhoede van deze demografische ontwikkeling. Deze bevolkingsafname heeft een ingrijpende en structurele invloed op de bevolkingssamenstelling. Er is weinig aanwas, mensen trekken weg, de bevolking vergrijst en het aantal jongeren neemt substantieel af - een negatief migratiesaldo is het gevolg.

De schrijvers van het manifest omarmen krimp. Krimp biedt letterlijk en figuurlijk ruimte en een kans om de kwaliteit van (samen)leven opnieuw te definiren. Niet vanuit groei-denken, maar vanuit krimp-denken. Kunstenaars, cultuurmakers en creatieve ondernemers kunnen de voorhoede vormen in dit nieuwe denken. Het is van vitaal belang dat jonge creatieve denkers zich engageren en door stakeholders gezien en betrokken worden.

Het manifest roept op tot open, collectief, creatief en interdisciplinair denken. Zo kunnen er nieuwe gereedschappen voor deze veranderende context worden ontwikkeld.

Krimp duurzaam, denk anders!

Bekijk het manifest op www.krimpmanifest.nl

Video 'Shrinkage & new thinking':
www.vimeo.com/7064974


Deel: ' Creatieve garde uit Limburg roept op tot nieuw denken over krimp '
Lees ook