Business Software Alliance

Creatieve industrie vraag EU om sterke wettelijke remedie om de piraterij epidemie te bestrijden

Madrid, 23 mei 2002 De belangrijkste Europese creatieve industrieën hebben er bij de Europese Unie vandaag op aangedrongen om tot krachtige maatregelen te komen in de Richtlijn Handhaving Intellectueel Eigendom en deze nieuwe wetgeving snel door te voeren, om de groeiende piraterij in Europa tegen te gaan. Diefstal van creatief werk waarop auteursrecht van toepassing is, kost de Europese film, video en muziekbranche en de softwaresector vele miljarden Euros op jaarbasis. Dat betekent een verlies van banen in de lidstaten, minder belastinginkomsten voor de overheden en minder geld om te investeren in nieuwe creatieve ontwikkelingen.

Door het illegaal kopiëren en verspreiden van werk waarop copyright rust, wordt een groeiende zwarte markt gecreëerd, waarbij criminele netwerken deze piraterij gebruiken om andere activiteiten, zoals drugs- en wapenhandel, witwaspraktijken en terrorisme, te financieren. Tijdens een tweedaagse anti-piraterij seminar, gehouden in Madrid onder leiding van de Spaanse vertegenwoordiging van de Europese Gemeenschap, bleek volgens de creatieve industrie dat de piraten gebruik maken van de mazen in de wetgeving van de individuele Europese lidstaten, om zo hun activiteiten uit te kunnen blijven voeren.

De verwachte Europese Handhavings Richtlijn biedt een unieke mogelijkheid de belangrijkste juridische middelen om piraterij tegen te gaan te versterken binnen de Gemeenschap. Hoewel dit een stap in de goede richting is, benadrukken de copyright-eigenaren dat de richtlijn daadwerkelijk concrete maatregelen moet bevatten, wil deze echt effect hebben bij het uitroeien van piraterij.

Het is noodzakelijk dat de EU nu snel een aantal strategische stappen neemt binnen de Handhavings Richtlijn, om zo het probleem van piraterij en het illegaal kopiëren krachtig op de politieke agenda te krijgen, aldus Francisco Mignorance, Director of Policy van de Business Software Alliance in Europa. Piraten kunnen, en maken ook, gebruik van de zwakke plekken in de nationale wetgevingen van de lidstaten, die gelden in individuele markten. Deze versnippering zal alleen maar toenemen als er nog meer landen lid worden van de Europese Gemeenschap.

De creatieve sector is nu getuige van het huwelijk tussen internetpiraterij en illegaal kopiëren, gestimuleerd door de sterk dalende kosten van de duplicatietechnologie van disks. Dara MacGreevy, vice-president van de Motion Picture Association, geeft commentaar: Piraten gebruiken het internet om illegale kopieën van films te downloaden om deze vervolgens op CD-roms en DVD-Recordables te branden. Afgelopen week, bijvoorbeeld, heeft ons anti-piraterij team in het Verenigd Koninkrijk, in samenwerking met de locale autoriteiten, een DVD-brander opgerold, die volop kopieën aan het fabriceren was van Spider Man en Star Wars: Episode II, beide gedownload van het internet. Meer dan 10.000 disks en 31 DVD branders werden bij deze inval in beslag genomen.

De heer MacGreevy voegde daaraan toe: De Europese Gemeenschap zou nu snel actie moeten ondernemen en de richtlijnen aannemen om zich daarna bezig te gaan houden met het probleem van de harmonisering van de strafmaten die op piraterij staan binnen de Gemeenschap.

De vertegenwoordigers van de Europese film, video, muziek en software-industrie, pleiten gezamenlijk voor een EU richtlijn waarin is opgenomen:

1. Straffen en schadevergoedingen die daadwerkelijk afschrikken; zodat piraten niet langer de schadevergoedingen als kleine kostenpost voor hun operatie afschrijven.

2. Redelijke wettelijke grond om eigendom van copyright te vermoeden; ter voorkoming van vertragingen in rechtszaken, waardoor in sommige gevallen piraten onder vervolging uit kunnen komen.
3. Het verkrijgen en bewaren van bewijsmateriaal rond piraterij; om zo effectieve voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen die het mogelijk maken bewijsmateriaal te kunnen verzamelen en veilig te kunnen stellen voordat criminelen de kans krijgen het te vernietigen.
4. Recht op informatie ten aanzien van producenten en distributeurs; zodat de producent of distributeur van de illegale goederen kan worden geïdentificeerd.

5. Verplicht stellen van Source Identification Codes (SID) of broncodes; zodat de productiebron van de meer dan 100 miljoen illegale schijfjes die jaarlijks in Europa worden gefabriceerd, achterhaald kunnen worden. BSA Business Software Alliance Shona Jago

For Additional Information:

Shona Jago
ShonaJ@bsa.org

+44 (0) 207 245 0304

Stichting BSA Nederland Postbus 1170 1000 BD Amsterdam Tel: 0800-899-85-66 Fax: 0165-59-97-10

Martijn Bruil
martijn_bruil@nl.bm.com
070 - 3624861

Deel: ' Creatieve industrie vraag EU om piraterij epidemie te bestrijden '
Lees ook