Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 3 oktober 2001

Afgeslankt Sabena kan mits sociaal aanvaardbare oplossing voor wie zijn baan verliest*
De ronduit grove manier waarop Swissair Sabena in de steek laat, brengt de overlevingskansen van Sabena ernstig in gevaar. Het gerechtelijk concordaat komt immers bovenop het jaren durend slecht management van Swissair. De grote verliezers van dit economisch machtsspel zijn uiteraard de werknemers. Daarom vraagt Agalev een maximale inspanning van alle beleidsniveaus om tot sociaal aanvaardbare oplossingen te komen voor dit menselijke drama.

Om de luchtvaartactiviteit van Sabena in zijn huidige vorm te behouden zou er maandelijks 6 miljard van de overheid moeten komen, 70 miljard per jaar. Dat komt bovenop de schuldenlast van 90 miljard BEF van het bedrijf. Het is volstrekt onmogelijk en onaanvaardbaar om de maatschappij in zijn huidige vorm met zoveel belastingsgeld nog in stand te houden.

Sabena heeft nog een potentieel in een afgeslankte vorm. Het zou bovendien de redding betekenen voor een groot deel van de huidige werknemers. Essentieel is daarbij dat een plan op lange termijn ontwikkeld wordt en dat daarvoor dan voldoende personeel voorzien wordt. Dat afgeslankte Sabena mag echter niet uitsluitend opteren voor korte vluchten tussen Europese hoofdsteden, want op de langere termijn zullen heel wat van die verbindingen vervangen worden door TGV-lijnen. Om in de toekomst een nieuw drama te vermijden, zal het afgeslankte Sabena dus hoe dan ook rendabele lijnen op middellange afstand moeten uitbaten.

Voor de getroffen personeelsleden moet er een passend sociaal actieplan komen. Bij het opstellen daarvan moeten alle actoren betrokken worden: vakbonden, aandeelhouders, sectoriële werkgeversorganisaties, VDAB, Kamer van Koophandel, VBO, VEV, BIAC èn de gewesten. Deze laatste zijn immers verantwoordelijk voor vorming en opleiding. We vragen daarom uitdrukkelijk aan de Vlaamse regering om actief mee te werken aan dit sociaal actieplan.

De onderdelen Catering, Ground Handling, Cargo en Technics van Sabena worden over het algemeen als kwaliteitsvol bestempeld. Voor hen moet er, met een zo maximaal mogelijk behoud van het personeelsbestand, een goede overnemer gezocht worden.

De positieve aspecten van de 'Tewerkstellingscel Renault' moeten worden overgenomen. Bovendien moeten er extra maatregelen voorzien worden. In concreto gaat het om het volgende:


· integrale begeleiding met naast het aspect werk ook aandacht voor familiale, medische en socio-psychologische gevolgen
· maximale inzet van mensen en middelen gedurende de eerste zes maanden om nieuwe tewerkstelling te realiseren

· speciale opleidingsprogramma's met bijzondere aandacht voor laaggeschoolden

· evaluatie van kwaliteit en duurzaamheid van de nieuwe tewerkstelling na 2 jaar

Het spreekt voor zich dat in het sociaal plan maatregelen moeten voorzien worden als:

· Vormings- en reoriëntatieprogramma's

· Collectieve arbeidsherverdeling.

· Outplacement voor 45-plussers.

Het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie draagt de sociale problematiek hoog in het vaandel. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de crisis bij Sabena op een sociaal aanvaardbare en waardige manier wordt opgelost.

Lode Vanoost, Kamerlid
Eloi Glorieux, Vlaams Volksvertegenwoordiger

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Crisis Sabena wordt op sociaal aanvaardbare wijze opgelost '
Lees ook