Crisisoefening Waterwolf op Marken

PERSBERICHT

26 mei 2016

Crisisoefening Waterwolf op Marken

Samen goed voorbereid dankzij een fictieve dijkdoorbraak

Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2016 vindt er een grootschalige crisisoefening plaats op Marken. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele overstroming oefenen de crisispartners, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Defensie en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland samen met de bewoners dit najaar op Marken.

De belangrijkste doelstellingen zijn: te ervaren hoe de samenwerking (op alle niveaus) tussen de partijen verloopt en met inwoners de rampen- en crisisplannen in de praktijk te testen. Eén van deze plannen is het onlangs vastgestelde ‘coördinatieplan Marken’. Dit plan beschrijft de crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming op Marken. Het plan is samen met de Eilandraad Marken en de verschillende crisispartners opgesteld.

Realistisch

Het is wenselijk dat de oefening een zo realistisch mogelijk karakter heeft. Daarom is gekozen voor een periode in het najaar en een meerdaagse periode waarbij de focus ligt op 2 en 3 november. De bewoners van Marken zijn via een huis aan huis brief over de oefening geïnformeerd. Marken blijft bereikbaar tijdens de oefening, maar iedereen wordt wel verzocht om zich tijdens de oefening te houden aan de aanwijzingen van de aanwezige hulpdiensten. De gemeente Waterland houdt bewoners verder in het traject op de hoogte van relevante zaken.

Planning oefening

De crisis oefening kent drie fasen;

fase 1: aanloopfase (3 dagen)

fase 2: dreiging van overstroming (woensdag 2 november)

fase 3: overstroomd Marken (donderdag 3 november).

Convenant

De grootschalige oefening op Marken is één van de maatregelen die voortkomt uit het convenant dat afgesloten is in het kader van het project Meerlaagsveiligheid Marken. In dit convenant hebben de vijf crisispartners afspraken gemaakt over maatregelen die getroffen moeten worden om tot een goede rampenbestrijding te komen, de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken en waar mogelijk te voorkomen.

Noot de redactie

Deel: ' Crisisoefening Waterwolf op Marken '


Lees ook