Kerken in Aktie

Utrecht, 6 april 1999

Cruciale rol voor lokale partners Kerken in Aktie bij noodhulp Macedonië

De afgelopen dagen slaagde Kerken in Aktie er met behulp van haar lokale partner MCIC (Macedonian Center for International Cooperation) in om de mensenmassa bij de grensovergang Blace van voedsel te voorzien. Met behulp van tractoren van lokale boeren werd de afgelopen drie dagen voldoende voedsel voor 30.000 mensen aangevoerd. Op dit moment is, mede dankzij deze bevoorrading, voedsel niet meer het meest urgente probleem. Nu is er vooral behoefte aan schoon water en toiletten, teneinde grootschalige epidemieën te voorkomen.

Hulpverlening in het stuk niemandsland achter de Macedonische grens verloopt moeizaam. De meeste internationale organisaties krijgen geen toegang tot het gebied, vrachtwagens met voedsel worden niet toegelaten, de bevoorrading via de lucht kwam tot gisteren nauwelijks op gang en lokale distributeurs wilden niet leveren aan internationale organisaties voordat ze geld gezien hadden. MCIC, de lokale partner van Kerken in Aktie, is één van de weinige organisaties die tot nu toe werkzaam is in het gebied.

Naast de distributie van voedsel is Kerken in Aktie/MCIC inmiddels begonnen met de aanleg van 60 toiletten- en watervoorzieningen in het niemandsland achter de Macedonische grens. Vandaag zal het werk van MCIC in het niemandsland zich concentreren op het verwijderen van de enorme hoeveelheden vuilnis die op het veld ligt en die een serieuze bron van besmetting vormt.

Kerken in Aktie is het samenwerkingsverband van kerkelijke hulporganisaties en neemt deel in de Nationale Actie Vluchtelingen Kosovo. In internationaal verband werkt Kerken in Aktie samen in ACT International (Action by Churches Together). Hierin werken kerkelijke hulporganisaties samen die verbonden zijn aan de Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereldfederatie.

Deel: ' Cruciale rol Kerken in Aktie bij noodhulp Macedonië '
Lees ook