CSM rationaliseert kauwgomproductie in Amsterdam

De directie van CSM nv, voeding en ingrediënten, deelt mee dat de kauwgomfabriek van haar dochteronderneming RBV Leaf in Amsterdam zal worden gereorganiseerd om een substantiële verbetering van de efficiency te realiseren. De reorganisatie betreft onder meer een herinrichting van de productie-organisatie en de technische dienst, alsmede het afstoten van niet-kernactiviteiten. Voorts zal worden geïnvesteerd in moderne apparatuur.

In totaal komen hierdoor 92 arbeidsplaatsen te vervallen. In overleg met de vakbonden zal een afvloeiingsregeling worden getroffen voor de betrokken medewerkers. De kosten van het sociaal plan worden ten laste gebracht van bestaande voorzieningen. Alle medewerkers alsmede de betrokken vakbonden zijn heden door de directie van RBV Leaf ingelicht. Aan de ondernemingsraad van de fabriek in Amsterdam is gevraagd advies uit te brengen over dit voorgenomen besluit.

RBV Leaf is onderdeel van de CSM suikerwerkdivisie en produceert en verkoopt bekende merken als Sportlife, XyliFresh, Red Band, Venco en King in Nederland, België en Duitsland. De divisie bestaat verder uit Malaco Leaf in Scandinavië en de Leaf Groep in onder andere Finland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Italië, Polen en Azië. Op de Europese suikerwerkmarkt neemt de divisie een tweede plaats in.

Diemen, 24 februari 2000

CSM nv

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. Berkenbosch, Algemeen Directeur RBV Leaf. Telefoon: 0165 - 583551.

Bijlage: status integratie en herstructurering Leaf

Bijlage: Status integratie en herstructurering Leaf

Inleiding

Bij de overname per 1 juli 1999 van Leaf heeft CSM een integratie- en herstructureringsplan opgesteld. Voor de kosten van uitvoering van dit plan is destijds een voorziening getroffen. Het plan omvat een aantal integratie- en herstructurerings- activiteiten alsmede desinvesteringen.

Integratie en herstructurering

In juli 1999 is allereerst de organisatiestructuur van de divisie aangepast en zijn drie operationele entiteiten gecreëerd, te weten RBV Leaf (Benelux en Duitland), Malaco Leaf (Zweden, Denemarken en Noorwegen) en de Leaf-Groep (Finland, Verenigd Koninkrijk en Ierland, Italië, Polen en Azië). Overlappende activiteiten op het gebied van productie, marketing, verkoop en administratie zijn inmiddels volledig geïntegreerd.

In november 1999 is een rationalisatie van de suikerwerkactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd als gevolg van een strategische accentverschuiving naar de merkenactiviteiten in de thuismarkt. In dit kader is het aantal arbeidsplaatsen met 114 teruggebracht.

In januari 2000 is een start gemaakt met de rationalisatie van de productie en de fysieke distributie van de suikerwerkactiviteiten in Scandinavië. Malaco Leaf is voornemens om medio 2001 tot sluiting van de fabriek in Malmö over te gaan en de productie over te hevelen naar de fabrieken in Slagelse (Denemarken) en Gävle (Zweden). Tegelijkertijd worden de distributiecentra in Brøndby (Denemarken) en Gävle (Zweden) gesloten en wordt de fysieke distributie in Slagelse (Denemarken), Malmö (Zweden) en Oslo (Noorwegen) geconcentreerd. In overleg met de vakbonden wordt een afvloeiings-regeling getroffen voor in totaal 225 medewerkers. Deze maatregelen zullen bijdragen aan een verdere versterking van de leidende marktpositie van Malaco Leaf op de Scandinavische suikerwerkmarkt.

Tenslotte is per heden aangekondigd dat de productie van de kauwgomfabriek van RBV Leaf in Amsterdam zal worden gereorganiseerd. De reorganisatie is gericht op verbetering van de efficiency door middel van investeringen in moderne apparatuur en het afstoten van niet-kernactiviteiten. In totaal zullen hierdoor 92 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Desinvesteringen

De strategie van de CSM suikerwerkdivisie is gericht op het verwerven van een leidende positie op de Europese suikerwerkmarkt. Daarbij richt de divisie zich vooral op sterke lokale en internationale A-merken. Bij de acquisitie van Leaf is tevens een beperkt aantal activiteiten overgenomen die minder goed passen in deze strategie. In dit kader heeft CSM inmiddels een tweetal desinvesteringen aangekondigd.

In januari 2000 is in principe overeenstemming bereikt met Katjes FASSIN GmbH & Co. KG in Emmerich over de verkoop van de suikerwerkactiviteiten van Leaf GmbH in Herdecke, Duitsland. Het betreft activiteiten met een omzet van circa Euro 11 miljoen. Redenen voor desinvestering zijn de onvoldoende sterke merkenpositie en beperkte schaalgrootte van Leaf GmbH. De private label activiteiten op het gebied van kauwgom zijn overigens géén onderdeel van de transactie.

Voorts is in februari aangekondigd dat CSM met een groep van particuliere ondernemers in gesprek is over de verkoop van de chocolade activiteiten van de in Bristol (Verenigd Koninkrijk) gevestigde dochteronderneming Leaf UK. De chocolade-activiteiten omvatten de merken Elizabeth Shaw en Famous Names. De omzet van de genoemde merken bedroeg Euro 18 miljoen in 1999. Tot desinvestering wordt overgegaan omdat de chocolade-activiteiten niet passen in de strategie van CSM en er sprake is van een minder sterke marktpositie. Tenslotte

De volledige uitvoering van de integratie- en herstructureringsplannen en desinvesteringen zal naar verwachting medio 2001 zijn afgerond. De bij de acquisitie getroffen voorziening zal toereikend zijn om de kosten van de uitvoering van de plannen te dekken. De te realiseren kostenbesparingen als gevolg van de integratie en herstructurering zullen de oorspronkelijke verwachtingen van Euro 5 à 10 miljoen ruimschoots overtreffen.

Diemen, 24 februari 2000

CSM nv
Els van Tienen

Telefoon: 020 5906 326
Fax: 020 - 695 1942
e-mail: els.vantienen@csmnv.com

Deel: ' CSM rationaliseert kauwgomproductie in Amsterdam '
Lees ook