ANBO

Utrecht, 25-02-2003
CSO: ouderen gaan betalen voor niet ontvangen zorg De ouderenorganisaties ANBO, NISBO, NVOG, PCOB en Unie KBO, samenwerkend in het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties, CSO, vinden het volstrekt onacceptabel dat een aantal ouderen moet gaan betalen voor AWBZ zorg die zij niet ontvangen. Dit hebben de gezamenlijke ouderenorganisaties vandaag in een brief aan de staatssecretaris laten weten.

De overheid heeft het voornemen om eigen bijdragen voor AWBZ gefinancierde zorg die thuis wordt geleverd, te gaan berekenen aan de hand van de zorg die door het Regionaal Indicatieorgaan wordt geïndiceerd. Deze berekening is vermeld in het indicatiebesluit. Nu wordt een eigen bijdrage betaald voor de zorg die daadwerkelijk wordt ontvangen. In 2003 zal de huidige berekening en inning van de eigen bijdrage voor extramurale zorg nog worden gecontinueerd.

Echter, in de toekomst zal iemand die is geïndiceerd voor een bepaalde zorg, maar bijvoorbeeld hiervan in werkelijkheid 60% ontvangt, ook voor de resterende 40% waarvoor is geïndiceerd een eigen bijdrage moeten gaan betalen. Bij de ouderenorganisaties is bekend dat door wachtlijsten en werkdruk bij zorgaanbieders het in de praktijk voorkomt dat minder zorg wordt gegeven dan waarvoor is geïndiceerd.

Niet betalen voor niet ontvangen zorg
Het CSO vindt het volstrekt onacceptabel dat eigen bijdragen worden geïnd voor zorg die niet is ontvangen. Het bedrag wat moet worden betaald voor niet ontvangen zorg kan per jaar aanzienlijk oplopen. Dat blijkt uit het volgende voorbeeld.
< Volgens de eigen bijdrageregeling thuiszorg is de eigen bijdrage 4,60 per uur, met een maximum per week dat afhankelijk is van de leefeenheid en leeftijd. Bij een indicatie voor 6 uur per week is eigen bijdrage 27,60 per week.
Als een zorgvrager bijvoorbeeld slechts 60% van de geïndiceerde zorg daadwerkelijk ontvangt, dan zou de zorgvrager 11,04 per week extra moeten betalen voor zorg die niet wordt ontvangen. Per jaar zou dit neerkomen op 574,08. Dat mag zeer fors worden genoemd.

Het CSO is van mening dat de overheid hiermee voor zichzelf ten onrechte extra inkomsten int van een over het algemeen niet de meest kapitaalkrachtigen. EN die als gevolg van de zorgbehoeften, veelal ook met andere hoge kosten worden geconfronteerd op het gebied van welzijns- en woonvoorzieningen.

Het CSO heeft de staatssecretaris verzocht het voornemen tot deze principieel ongepaste methode van het berekenen van eigen bijdragen zo snel mogelijk aan te passen.

Zoekwoorden:

Deel: ' CSO ouderen gaan betalen voor niet ontvangen zorg '
Lees ook