CSS

Persbericht

CSS WIL E-COMMERCE EN INTERNET ACTIVITEITEN STERK UITBREIDEN

DEN BOSCH - Computer Services Solutions Holding N.V. (CSS), dienstverlener op het gebied van Informatie & Communicatie Technologie in de Benelux, wil haar E-commerce- en internetactiviteiten sterk uitbreiden. Op het gebied van E-commerce bestudeert CSS momenteel de mogelijkheden tot oprichting van een leidende web-based E-business portal voor ICT-producten, onder de naam `@COST+'. CSS wil deze stap bij voorkeur samen met partners zetten, waardoor @COST+ versneld marktleider in de Business to Business markt kan worden. Op het gebied van internetactiviteiten is het doel de dienstverlening sterk te verbreden. Hiertoe zal het huidige aantal van 1500 gekwalificeerde medewerkers op technisch gebied aanzienlijk worden vergroot. De plannen zijn ingegeven door de stormachtige ontwikkeling van E-commerce en de binnen de onderneming aanwezige kennis en ervaring op dit gebied.

Directievoorzitter Jan Vlasveld van CSS maakte de plannen vandaag in Amsterdam bekend tijdens een toelichting op de internetstrategie van de onderneming voor institutionele beleggers.

Mogelijke oprichting E-busines portal

Met de mogelijke oprichting van de webbased E-business portal genaamd `@COST+', waarin CSS haar bestaande sterk groeiende E-commerce activiteiten wil onderbrengen, streeft de onderneming ernaar de grootste `Virtual Market Place' voor ICT-producten in de Benelux te vormen. CSS wil dit bij voorkeur bereiken in een joint-venture met enkele partners, waardoor optimale voorwaarden voor het bereiken van marktleiderschap worden gecreëerd.

Het inmiddels ontwikkelde internetplatform biedt klanten en andere marktpartijen informatie over prijsstelling, beschikbaarheid, levertijd en alternatieven van producten, maar ook over performance en leverbetrouwbaarheid van leveranciers. Het biedt klanten bovendien de mogelijkheid een groot gedeelte van hun ICT-bestedingen te managen via een zogeheten Total Cost of Ownership (TCO) module. De beoogde joint venture wil ook een centrale rol spelen in de financiële en logistieke afwikkeling van ICT-productorders tussen klanten en leveranciers.

Het gevolg van deze mogelijke joint-venture zal zijn dat de hardware commodity producten uit de resultatenrekening en de balans zullen verdwijnen, waardoor een aantal ratio's, zoals de netto-winstmarge en de solvabiliteit, verder zal verbeteren.

Uitbreiding service

CSS neemt voor klanten nu al de algehele verantwoordelijkheid voor de levering en implementatie van producten en diensten van ICT-marktleiders zoals Microsoft, Novell, SAP, Exact, MTMS, Oracle, Compaq, IBM, Hewlett-Packard, Cisco, Citrix, Siemens en Lucent. CSS wil hierbij met name op servicegebied sterk groeien. De onderneming streeft ernaar als belangrijke ICT-dienstverlener in de Benelux voor geselecteerde internet-marktleiders zoals Cisco en Lucent, te allen tijde overwegend de grootste groep gecertificeerde medewerkers beschikbaar te hebben. Daartoe investeert CSS momenteel substantieel in interne opleidingen en pleegt zij gerichte acquisities. Zo verwerft CSS met de begin december 1999 aangekondigde acquisitie van de Lacis Groep een belangrijke marktpositie op het gebied van voice- en datacommunicatie. Klanten kunnen ook in toenemende mate alle dienstverlening van CSS via het internet monitoren en daar aanvullende opdrachten aan toevoegen.

CSS zal de indicatie van de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 1999, alsmede voorlopige cijfers over geheel 1999 op 7 februari voorbeurs publiceren. De definitieve cijfers over 1999 worden op 13 maart nabeurs bekend gemaakt.

Den Bosch, 26 januari 2000

De Directie

Voor nadere informatie:

Jan Vlasveld, Directievoorzitter, Computer Services Solutions Holding N.V.

Telefoon 073-6441900

Profiel CSS

CSS is een ICT Service provider met een vooraanstaande positie in ICT-oplossingen voor zakelijke eindgebruikers in met name het midden en kleinbedrijf in de Benelux. CSS biedt via 22 vestigingen in Nederland en België en ruim 1.800 medewerkers een uitgebreid pakket van diensten (advies, implementatie en beheer) en systemen (software en hardware) aan gebruikers van ICT. CSS levert aan in totaal meer dan 16.000 afnemers een uitgebreid assortiment aan diensten en producten van marktleiders zoals Microsoft, Novell, SAP, Exact MTMS, Oracle, Compaq, IBM, Hewlett Packard, Cisco en Citrix. De onderneming is georganiseerd in drie complementaire business units: CSS System Integration, CSS Professional Resources en CSS Outtasking. Na afronding van de acquisitie van de Lacis Groep zullen de activiteiten van deze onderneming worden ondergebracht in een vierde business unit: Communication & Front Office.

De consultants en engineers van CSS houden zich hoofdzakelijk bezig met activiteiten op het gebied van netwerken. Deze activiteiten kennen een sterke groei, vooral door de snelle en revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van internet en datacommunicatie.

Over de eerste helft van 1999 boekte CSS op een omzet van f 310 miljoen (EUR 141 miljoen) een nettowinst van f 12,9 miljoen (EUR 5,9 miljoen). Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers handhaafde de directie voor geheel 1999 de verwachting dat de winst per aandeel sterk zal groeien (geheel 1998 f 1,40 (EUR 0,64)).

Na een aanvankelijke notering aan de NMAX is CSS sinds 20 december 1999 genoteerd aan de Officiële markt van de AEX-Effectenbeurs te Amsterdam.

Deel: ' CSS breidt e-commerce en Internet activiteiten sterk uit '
Lees ook