CSS Holding

Published: 08:30 28.05.2002 GMT+2 /Source: CSS Holding NV /AEX: CSS /ISIN: NL0000345569

CSS trekt succesvol additioneel vermogen aan

Den Bosch -IT- en telecom dienstverlener CSS heeft van haar financier, van een aantal institutionele beleggers en van het management additioneel vermogen aangetrokken om de eerder in gang gezette herstructurering en reorganisatie van de onderneming volledig uit te kunnen voeren.

Klik op de volgende link om het complete persbericht te kunnen bekijken:
https://reports.huginonline.com/860731/104157.pdf

Het additioneel vermogen, deels bestaande uit vreemd vermogen waarvoor extra zekerheden zijn gesteld, was noodzakelijk omdat de bestaande financieringsvorm (factoring) door de afgenomen omzet resulteerde in een vermindering van de beschikbare middelen. Dit terwijl CSS juist additionele middelen nodig heeft om de herstructurering en reorganisatie te bekostigen.

Bij zowel een aantal bestaande aandeelhouders en het management van CSS als bij een aantal nieuwe aandeelhouders zijn circa 2,2 miljoen gewone aandelen (9,9% van het uitstaande aandelenkapitaal) onderhands geplaatst tegen een koers van EUR 3, alsmede een 4% converteerbare obligatielening groot circa EUR 2,5 miljoen. Deze lening is converteerbaar vanaf 1 januari 2003 tegen een conversiekoers van EUR 3,50. Dexia Securities heeft de plaatsing begeleid.

Na afronding van het volledige herstructurings- en reorganisatieproces heeft CSS haar kostenbasis substantieel verlaagd. Daarmee verwacht CSS operationeel winstgevend en cash flow positief te zijn en is CSS goed gepositioneerd om te profiteren van marktherstel zodra dat optreedt.

Op basis van de huidige marktomstandigheden en het verlaagde kostenniveau is de onderneming voor 2002 volledig gefinancierd.

Den Bosch, 28 mei 2002
De Directie

Klik op de volgende link om het complete persbericht te kunnen bekijken:

https://reports.huginonline.com/860731/104157.pdf

Zoekwoorden:

Deel: ' CSS Holding NV (NL) trekt succesvol additioneel vermogen aan '
Lees ook