COLLEGE TOEZICHT ZORGVERZ.

CTZ gaat uitbesteding ziekenfondsen onderzoeken

Het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) wil door middel van onderzoek inzicht krijgen in de mate en de manier waarop ziekenfondsen taken uitbesteden. Ook gaat het CTZ daarbij na hoe ziekenfondsen in het algemeen hun verantwoordelijkheid voor deze uitbestede taken waarmaken.

Ziekenfondsen mogen onderdelen van hun wettelijke taken uitbesteden. In de praktijk blijkt dat zij divers omgaan met het waarmaken van de eindverantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid
Het onderzoek richt zich op de uitbesteding van werkzaamheden voor de toekenning/verlening en betaling van Ziekenfondswet- verstrekkingen. Niet alleen wil het CTZ weten welke taken het ziekenfonds aan wie heeft uitbesteed, ook wordt nagegaan in welke mate dat voorkomt en waarom deze taken zijn uitbesteed. Ten slotte gaat het CTZ bekijken wat het ziekenfonds afspreekt en of deze afspraak wordt nageleefd. Ziekenfondsen blijven te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze werkzaamheden behouden. Vooraf duidelijke afspraken maken en een goede toezichtstructuur achteraf op de verrichte werkzaamheden zijn van groot belang.

Methode
Met het dossieronderzoek, het raadplegen van de uitvoeringsverslagen 2001 en een aanvullende enquête bij alle ziekenfondsen gaat het CTZ de mate van uitbesteden en de reden waarom inventariseren. Vervolgens gaat het CTZ onderzoeken op welke wijze ziekenfondsen zicht hebben op een adequate uitvoering van de uitbestede taken. Documentenonderzoek en interviews zijn de te hanteren methoden. De uitkomsten van het dossieronderzoek bepalen uiteindelijk of laatstgenoemde methoden bij alle of slechts bij een selectie van ziekenfondsen wordt uitgevoerd.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' CTZ gaat uitbesteding ziekenfondsen onderzoeken '
Lees ook