COLLEGE TOEZICHT ZORGVERZ.

CTZ onderzoekt doelmatigheid bij contractering

Amstelveen, 10 maart 2003
2003/02

CTZ onderzoekt doelmatigheid bij contractering

Bij het inkopen van zorg moeten ziekenfondsen toezien op de doelmatigheid ervan. Belangrijk daarbij is dat afspraken over doelmatigheid onderdeel moeten zijn van de overeenkomsten tussen ziekenfondsen en zorgaanbieders. Het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) gaat onderzoeken hoe ziekenfondsen de doelmatigheid van het zorgaanbod proberen te sturen. Tevens gaat het CTZ bekijken hoe en met welk effect zij daarbij gebruikmaken van overeenkomsten.

Zowel het opnemen van afspraken over doelmatigheid in overeenkomsten als de controle op de naleving ervan zijn wettelijke plichten voor ziekenfondsen.

Onderzoeksvragen
Het CTZ wil in de komende jaren regelmatig meten welke doelmatigheidsresultaten de ziekenfondsen bereiken door het sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders, welke activiteiten zij hiervoor uitvoeren en welke factoren hierop van invloed zijn. Het CTZ krijgt hierdoor inzicht in de ontwikkeling van de activiteiten en prestaties van ziekenfondsen op dit terrein. Het onderzoek concentreert zich in eerste instantie op enkele eerste lijnsvoorzieningen namelijk huisartsenzorg en verloskunde.

Methode
Het onderzoek start dit jaar met een eerste inventarisatie van inspanningen van ziekenfondsen en hun resultaten (nulmeting). Alle ziekenfondsen worden bij het onderzoek betrokken. In de komende jaren gaan vervolgmetingen plaatsvinden.
Op deze manier kan het CTZ verbeteringen in de tijd bij ziekenfondsen vaststellen en uiteindelijk een vergelijking van prestaties van ziekenfondsen maken.
De uitkomsten van de nulmeting worden naar verwachting eind 2003 gerapporteerd.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' CTZ onderzoekt doelmatigheid bij contractering '
Lees ook