Culemborg moet bestemmingsplan Parijsch-Zuid aanpassen


CULEMBORG, 20140322 -- Culemborg moet plannen rondom Parijsch-Zuid aanpassen omdat ze onvoldoende rekening heeft gehouden met een boomgaard en een bedrijf in het gebied. Ook de motivering voor de geluidsbelasting die woningen langs 30 km wegen ondervinden is onvoldoende gemotiveerd. Hierdoor kunnen niet de 1224 woningen worden gebouwd die de raad van Culemborg wenst. Dat is de kern van de uitspraak die de Raad van State op 19 maart 2014 heeft gedaan. De raad van Culemborg heeft nu 36 weken om het bestemmingsplan aan te passen.

In het gebied waar de woningen zijn gepland is een fruitboomgaard aanwezig. Daarbij worden (voor mensen schadelijke) gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Om die reden wordt er normaal gesproken een afstand van 50 meter tussen een woning en een boomgaard gehanteerd. Omdat de boomgaard niet bedrijfsmatig zou zijn, zag Culemborg daarvan echter af en had ze woningen gepland pal naast de boomgaard. De Raad van State steekt daar in de uitspraak een stokje voor; ook bij hobbymatige boomgaarden moet er sprake zijn van een veilige afstand.

Daarnaast had Culemborg geen rekening gehouden met een garagebedrijf in het gebied. Ook rondom een dergelijk bedrijf moet rekening worden gehouden met een milieuzone waarbinnen geen woningen mogen worden gebouwd. Dat was niet gebeurd. Culemborg had de vergunning voor het garagebedrijf per ongeluk verleend (van rechtswege) en voelde zich er in het bestemmingsplan niet aan gebonden. Ook daar dacht de Raad van State echter anders over.

Tot slot kon de gemeente onvoldoende duidelijk maken waarom de geluidsbelasting van de woningen langs wegen met een maximum snelheid van 30 km/u voldoet aan de regels. De Raad van State meende dat hierdoor onvoldoende vast staat dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat langs die wegen.

Culemborg heeft nu de opdracht gekregen om het bestemmingsplan aan te passen. Dat betekent dat niet alle woningen gebouwd kunnen worden die waren gepland omdat er rekening gehouden moet worden met de genoemde belangen.


Deel: ' Culemborg moet bestemmingsplan Parijsch-Zuid aanpassen '
Lees ook